Verkstedet

Verkstedet ble satt opp som potetlager for Egge gård i 1965 og ble tatt over av Egge museum på 1980-tallet. Bygget blir i dag brukt som verksted og lager av museet. På enkelte arrangementer er det aktiviteter i verkstedet.