Verkstedet

Verkstaden vart sett opp som potetlager for Egge gard i 1965 og vart tatt over av Egge Museum på 1980-talet. Bygget blir i dag brukt som verkstad og pauserom. I andre etasje er det lager.