NTE- huset

NTE-huset vart satt opp på Ytterøya i 1946 og flytta heilt til Egge Museum i 1999. Her er det både innlagt straum, vatn og kloakk og vassmålaren til heile museumsanlegget er plassert her inne. Huset er innreidd som eit NTE-hus var, med kontor, lager og verkstad med moglegheit er for overnatting.