Egge museum andelslandbruk

Sommeren 2021 var første driftsår for Egge museum andelslandbruk og sommeren 2022 fortsatte vi med en stor og velfylt åker. Som andelshaver får du være med og produsere ferske grønnsaker direkte fra lokalområdet ditt. Det gir også en unik mulighet til å ta del i et sosialt fellesskap i nærmiljøet med erfaring- og kunnskapsutveksling. Du slipper å ha hovedansvaret for dyrkingen selv, det er det museumsbonden vår som har.

Arealet til andelslandbruket ligger mellom låven og Talestu på friluftsmuseet (se bildet). Her har det tidligere vært dyrket alt fra poteter til korn og tobakk. Området er rundt to mål.

Interessert i å være med som andelshaver? Eller har du spørsmål? Ta kontakt med museumsbonde Åsmund Nordgulen 95 99 21 35 eller epost: [email protected]