Egge museum andelslandbruk

Sommeren 2021 var første driftsår for Egge museum andelslandbruk. Vi har gjort oss gode og nyttige erfaringer, og er klare for å sette i gang igjen i 2022! Vi setter stor pris på at rundt halvparten av fjorårets andelshavere ønsker å være med videre, og vi har plass til flere. Meld deg på, og bli med på moroa!

Som andelshaver får du være med og produsere ferske grønnsaker direkte fra lokalområdet ditt. Det gir også en unik mulighet til å ta del i et sosialt fellesskap i nærmiljøet med erfaring- og kunnskapsutveksling. Du slipper å ha hovedansvaret for dyrkingen selv, det er det museumsbonden vår som har.

Arealet vi skal bruke til Egge andelslandbruk ligger mellom låven og Talestu på friluftsmuseet (se bildet). Her har det tidligere vært dyrket alt fra poteter til korn og tobakk. Området er rundt to mål.

Vi gleder oss til veien videre!