Egge museum andelslandbruk

Som andelshaver får du være med og produsere ferske grønnsaker direkte fra lokalområdet ditt. Det gir også en unik mulighet til å ta del i et sosialt fellesskap i nærmiljøet med erfaring- og kunnskapsutveksling. Du slipper å ha hovedansvaret for dyrkingen selv, det er det museumsbonden vår som har.

Arealet til andelslandbruket ligger mellom låven og husmanssplassen på friluftsmuseet. Her har det tidligere vært dyrket alt fra poteter til korn og tobakk. Området er rundt to mål.

Interessert i å være med som andelshaver? Eller har du spørsmål? Ta kontakt med museumsbonde Jenny Pauline Slåttøy Aasheim 99 38 28 62 eller epost: [email protected]