Egge museum andelslandbruk

Som andelshaver får du være med og produsere ferske grønnsaker direkte fra lokalområdet ditt. Det gir også en unik mulighet til å ta del i et sosialt fellesskap i nærmiljøet med erfaring- og kunnskapsutveksling. Det er museet som har hovedansvaret for dyrkingen.

Arealet til andelslandbruket ligger mellom låven og husmanssplassen på friluftsmuseet. Her har det tidligere vært dyrket alt fra poteter til korn og tobakk. Området er rundt to mål.

Interessert i å være med som andelshaver? Eller har du spørsmål? Ta kontakt med koordinator Mari Iversen Ødegård på tlf. 97510155