Klimanøytralt, grønn glede og alternativ læringsarena

Økologisk landbruk

I vårt første driftsår 2021 la vi opp til en klimanøytral driftsform. Enkelt forklart ville det medføre at vi ikke ønsket å bruke sprøytemidler mot skadedyr og insekter. Vi skulle  heller ikke sprøyte mot ugras, men basere oss på luking og andre ugrasbekjempende tiltak. Vi har ikke naturlig tilgang på tilstrekkelig husdyrgjødsel på museet, så vi valgte i stedet å benytte kunstgjødsel for å gi jorda næring. Dette punktet er nå endret, etter ønske fra våre andelshavere. Vi kommer til å dyrke økologisk så langt det er mulig.

Grønn glede og alternativ læringsarena

I tillegg til at privatpersoner kan kjøpe andeler, kan også sektorer i kommunen ha nytte av andeler i andelslandbruket ved Egge museum på dagtid i ukedagene. Her kan ulike brukergrupper få kjenne på mestring og sosialisering. Fysisk arbeid og samarbeid som resulterer i en sunn avling er positivt på mange vis! Andelslandbruket kan være alternativ læringsarena for skoler og barnehager som ønsker å delta. Andelslandbruket kan også være et godt sted å være for alt fra unge demente som trenger et dagtilbud til flyktningetjenesten som kan være her på språktrening.