Opplevelser

Egge museum ligger nord for Steinkjer sentrum, i et kulturminnetett landskap med spor fra hele den menneskeskapte historien. Museumsområdet strekker seg over 860 mål og har tre hovedsenter: Friluftsmuseet med hovedbygget, Egge gård og Fylkesmannsgården.

Friluftsmuseet formidler landbrukskultur med utgangspunkt i et gårdstun og en stor landbrukssamling. I hovedbygget er det faste og skiftende utstillinger, åpen kafé og museumsbutikk om sommeren og arrangementer gjennom året, samt møtelokaler og administrasjon.

Egge gård er det gamle høvdingsetet, der kjente sagaskikkelser som Olve, Sigrid og Kalv Arnesson hadde tilhold i vikingtid. Fylkesmannens embetsbolig fra 1919 representerer det moderne høvdingsetet på Egge. Kulturminnene og landbruket forteller sammen en historie om hvordan grunnlag for makt har blitt skapt og utøvd på Egge.

Egge museum har definert kulturminner, landskap og makt som sine satsingsområder i videre utvikling, under samlebegrepet Maktens landskap. Dette skal bl.a. resultere i en arena for formidling av arkeologisk materiale i det nye kulturhuset i Steinkjer.