Egge museum som 4H-gård

Visste du at Egge museum er godkjent 4H-gård?

Det finnes nesten 50 4H-gårder eller 4H-setre landet rundt. 4H-gårdene inviterer deg til lærerike gårdsopplevelser, der du blir kjent med dyr og natur, og lærer om landbruk og matproduksjon.

4H-gårdene er del av 4H Norge, en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorga­nisasjon. Formålet til 4H er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Mottoet til 4H er «å lære ved å gjøre». Kjerneverdiene til 4H er klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse. Du kan bli Kløvermedlem i 4H fra du er fire til ni år. Er du ti eller eldre kan du bli med i en lokal 4H-klubb. Her melder du deg inn i 4H.

Mer om 4H og 4H-gårdene finner du på www.4h.no.