Matdag på museet

Hvor i grisen finner vi kotelettene? Hvorfor hadde tømmerhoggerne ofte vondt i magen? Hvorfor spreller dyret når det er skutt? Jaså, er et korn et frø???

Alle 9. klassingene i Steinkjer kommune får delta på “Matdag på museet” gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Elevene får innblikk i jordbruk, kroppsbruk og matstell fra før i tida. De er med på forskjellige aktiviteter som for eksempel tresking av korn, vedhogst, separering av melk og baking.  Dagens høydepunkt er nok slakting og partering, for vi slakter alltid sau eller gris disse dagene.

Gruppestørrelse:     Maks 120 elever pr. dag. Opplegget kan tilpasses flere klassetrinn.

Varighet:                   4 timer pr. dag, gjennomføres i september.

OBS! Matdag på museet arrangeres ikke i 2023.