Vasshjulets magi

I Østbyfossen har Egge Museum i samarbeid med Egge historielag bygd opp et vasskraftmiljø med  oppgangssag, kvern og stamphus. Sammen gir dette elevene et unikt innblikk i måten menneskene nyttiggjorde seg vasskraft på over en periode på 500 år. Her kan vi sage tømmerstokker til plank, male korn til mel og stampe ulltøy til vadmel. Enda større blir opplevelsen når håndkvern, skrubbkvern, svans og trestamp utvider perspektivet til et flertusenårig spenn av menneskelig slit for overlevelse. Elevene deltar aktivt sammen med formidlere, og erfarer fortidas arbeidsmetoder med hele kroppen. Når alle har besøkt hvert enkelt anlegg, serverer vi graut kokt på mel fra kverna – vassgraut med en god klump sirup på.

Målgruppe:      Vasshjulets magi er et tilbud som er tilpasset 5. klassetrinn. Alle elever på 5. trinn i Steinkjer kommune får dette tilbudet gjennom Den kulturelle skolesekken. Det foregår i april/mai når vannstanden er stor nok.
Varighet:           2 timer
Pris:                  65,- per elev  (Pris vil bli oppdatert for 2023)