Dyr på museet

Egge museum har mange dyr på museumsområdet. Vi har en liten besetning egne sauer av typen utgangarsau (steinaldersau) som går ute hele året. Vinters tid bor disse nede ved fjøset, og har skydd og matingsplass i frauporten.  En liten hønseflokk bor her også hele året, og vi ruger fram kyllinger hver vår. Vi har i tillegg to frittgående griser fra juni til september, samt kaniner i samme periode.

Kulturlandskapspleie med innlånte dyr

I sommersesongen må vi kalle inn forsterkninger for å holde kulturlandskapet i hevd. Vi låner inn shetlandsponnier og en betydelig mengde dalasau til beiting og kulturminneskjøtsel. De beiter på områder med gravhauger og andre steder, så vegetasjonen holdes nede.

Ikke mat dyrene!

Vi oppfordrer alle museumsgjester og forbipasserende til å avstå fra å mate dyrene. De får den maten de behøver av beiting og foring, og de kan bli syke av feil mat. Dette er også viktig med hensyn til smittevernregler. Husk også båndtvang for hunder.

Har du spørsmål om dyreholdet?

Kontakt:

  • Ragnar Gylland, Egge museum, 977 07 915
  • Jan Petter Amundsen, Egge museum, 902 58 921