Ledige stillinger

MUSEUMSVERTER

Stiklestad Nasjonale Kultursenter avd Egge museum søker blide, serviceinnstilte og historieinteresserte museumsverter til sommersesongen 2021.

Erfaring fra publikumsarbeid, formidling og serviceyrke er ønskelig, og du må ha evne til selvstendig arbeid. Sommervertene har mangfoldige oppgaver med billettsalg, gaiding, drift av kafe og museumsbutikk. Noe renhold kan også påberegnes.

Arbeidstiden inngår etter oppsatt arbeidsplan med faste ansatte og andre sommerverter. Vi har sommersesong fra 20. juni – 15. august tirsdag – søndag kl. 11-15. Museet er stengt på mandager.

Du må minimum beherske norsk og engelsk språk.

Søknad med referanser og attester sendes til [email protected] innen 20.mars. Lønn etter tariff.

Om oss:

Egge museum ligger på toppen av Eggevammen i Steinkjer, i et kulturminnetett landskap med spor fra hele den menneskeskapte historien. Museumsområdet strekker seg over 860 mål og har tre hovedsenter: Friluftsmuseet, Egge gård og Fylkesmannsgården.

Friluftsmuseet formidler landbrukskultur med utgangspunkt i et gårdstun og den største samling landsbruksgjenstander nord for Dovre. Egge gård er det gamle høvdingsetet, der kjente sagaskikkelser som Olve, Sigrid og Kalv Arnesson hadde tilhold i vikingtid. Fylkesmannens embetsbolig fra 1919 representerer det moderne høvdingsetet på Egge. Kulturminnene og landbruket forteller sammen en historie om hvordan grunnlag for makt har blitt skapt og utøvd på Egge.

Egge museum har definert kulturminner, landskap og makt som sine satsingsområder i videre utvikling, under samlebegrepet Maktens landskap. Dette skal bl a resultere i en arena for formidling av arkeologisk materiale i det nye kulturhuset i Steinkjer, etablering av andelslandbruk i friluftsmuseet og løft av vikingtidshistorien mot jubileet for slaget på Stiklestad.

Egge museum har administrasjon og publikumsmottak i et nyrenovert og moderne hovedbygg ved friluftsmuseet, med flotte utstillinger, møtelokaler, sesongåpen kafe og museumsbutikk.