Ansatte

Ingvild Kjøraas Johnsen, avdelingssjef

Tlf. 95 15 23 93    E-post: [email protected]

Maiken Lien Jørgensen, museumsformidler og produksjonsleder

Tlf: 91 56 95 45  E-post: [email protected]

Maiken kom til Egge i 2011. Hun har tidligere arbeidet som museumsformidler på Stiklestad Nasjonale Kultursenter og vært prosjektleder på Tingvoll Museum. Maiken har utdanning innen restaurering og håndverk fra Røros og Rauland. Hun har studert prosjektledelse og arrangementsledelse ved HINT. På Egge museum er hun også markedsføringsansvarlig, og arbeider med DKS-produksjoner, arrangementer og utleie/koordinering av selskaps- og møtelokaler.

Ann Kristin Aasgaard Eidissen

Ann Kristin er for tiden i permisjon. Ann Kristin har vært leder ved Egge museum siden 2014. Nordlendingen kom fra stillingen som formidlingsleder i Helgeland museum, og har jobbet i museumssektoren siden 2003. Hun har bakgrunn fra skolen og teaterproduksjon, og er lektor i kunst og håndverk med et hovedfag basert på folkekulturstudier med tema drakt som kulturbærer. Ann Kristin er opptatt av tradisjonshåndverk, byggeskikk og friluftsliv.

Ragnar Gyllan, museumshåndverker

Tlf: 977 07 915  E-post: [email protected]

Ragnar ble ansatt på Egge i 2016. Han er gårdbruker og utdannet mekaniker, og har bred og allsidig erfaring fra mange slags praktisk arbeid. Ragnar er ansvarlig for vedlikehold og drift av bygninger og maskiner, og er arbeidsleder for handverkerne på museet. Hans mangfoldige arbeidsoppgaver består av forefallende arbeid i den daglige driften av museet, som vedlikehold av museale bygninger og grøntanlegg, formidling, arrangementsarbeid og  dyrehold.

Jan Petter Amundsen, museumshåndverker og samlingsforvalter

Tlf: 90 25 89 21  E-post: [email protected] 

Jan Petter har jobbet på Egge Museum siden 2003. Han er utdannet innenfor skogbruk. Blant hans mangfoldige arbeidsoppgaver finner du forefallende arbeid i den daglige driften av museet, samt samlingsforvaltning. Det er vedlikehold av museale bygninger og grøntanlegg, formidling, arrangementsarbeid, dyrehold og gjenstandsmottak/ magasinering. Han er også den av oss som er best på IT, og på fritida ofte å møte med hundespann på Henningfjellet.

Jenny Pauline Slåttøy, museumsbonde

Tlf. 99 38 28 62    E-post: [email protected]

Jenny er ei blid gårdsjente fra Bindal. Hun har bachelor i utmarksforvaltning, og i tillegg studert geografi og natur- og kulturminneoppsyn ved HINT. Hun arbeider hos oss i 20 prosent stilling, og det resteren de i parkvesenet i Steinkjer kommune. Museumsbonden håndterer den praktiske driften av Egge museum andelslandbruk.

Trond Espen Lund, museumsassistent

Tlf. 41 25 62 30

Verdalingen Trond Espen arbeider hos oss tre dager i uka med vedlikehold, maling av bygg, grasklipping med mer. Han har erfaring fra malerbransjen, og har vært her på Egge siden 2016.