Ansatte

Ann Kristin Aasgaard Eidissen, avdelingssjef

Ann Kristin er for tiden langtidssykmeldt. Henvend dere til konstituert avdelingssjef Maiken Jørgensen Strandvik.

Ann Kristin har vært leder ved Egge museum siden 2014. Nordlendingen kom fra stillingen som formidlingsleder i Helgeland museum, og har jobbet i museumssektoren siden 2003. Hun har bakgrunn fra skolen og teaterproduksjon, og er lektor i kunst og håndverk med et hovedfag basert på folkekulturstudier med tema drakt som kulturbærer. Ann Kristin er opptatt av tradisjonshåndverk, byggeskikk og friluftsliv.

Maiken Lien Jørgensen, konstituert avdelingssjef / formidlingsansvarlig

Tlf: 91 56 95 45  E-post: [email protected]

Maiken kom til Egge i 2011. Hun har tidligere arbeidet som museumsformidler på Stiklestad Nasjonale Kultursenter og vært prosjektleder på Tingvoll Museum. Maiken har utdanning innen restaurering og håndverk fra Røros og Rauland. Hun har studert prosjektledelse og arrangementledelse ved HINT. På Egge museum er hun også markedsføringsansvarlig, og arbeider med DKS-produksjoner, arrangementer og utleie/koordinering av selskaps- og møtelokaler.

Bodil Østerås, forvaltningsansvarlig SNK

Tlf. 99 46 28 09   E-post: [email protected]

Bodil er arkeolog med hovedfag i klebersteinsbruddet Slipsteinsberget i Sparbu. Hun ar ansatt som forvaltningsansvarlig for hele SNK, og arbeider både med de bemannede avdelingene og de 7 ubemannede museene i vår museumsorganisasjon. Hun har kontorsted ved Egge museum, og har vært her siden 2001. Bodil deler gjerne av sin historiekunnskap og er levende engasjert i kulturminner, byggeskikk og museumsgjenstander.

Ragnar Gyllan, museumshåndverker

Tlf: 977 07 915  E-post: [email protected]

Ragnar ble ansatt på Egge i 2016. Han er gårdbruker og utdannet mekaniker, og har bred og allsidig erfaring fra mange slags praktisk arbeid. Ragnar er ansvarlig for vedlikehold og drift av bygninger og maskiner, og er arbeidsleder for handverkerne på museet. Hans mangfoldige arbeidsoppgaver består av forefallende arbeid i den daglige driften av museet, som vedlikehold av museale bygninger og grøntanlegg, formidling, arrangementsarbeid og  dyrehold.

Jan Petter Amundsen, museumsmedarbeider

Tlf: 90 25 89 21  E-post: [email protected] 

Jan Petter har jobbet på Egge Museum siden 2003. Han er utdannet innenfor skogbruk. Blant hans mangfoldige arbeidsoppgaver finner du forefallende arbeid i den daglige driften av museet, samt samlingsforvaltning. Det er vedlikehold av museale bygninger og grøntanlegg, formidling, arrangementsarbeid, dyrehold og gjenstandsmottak/ magasinering. Han er også den av oss som er best på IT, og på fritida ofte å møte med hundespann på Henningfjellet.

Trond Espen Lund, museumsassistent

Tlf. 41 25 62 30

Verdalingen Trond Espen arbeider hos oss tre dager i uka med vedlikehold, maling av bygg, grasklipping med mer. Han har erfaring fra malerbransjen, og har vært her på Egge siden 2016.