Ansatte

Ann Kristin bilde

Ann Kristin Aasgaard Eidissen, leder. Tlf: 74 13 44 90/ 976 86 800 E-post: [email protected] 

Ann Kristin begynte som leder på Egge museum høsten 2014. Hun kommer fra stillingen som fagleder ved Helgeland Museum. Hun er lektor med hovedfag i formingsfag fra Høgskolen i Telemark, der hun skrev hovedfagsoppgave innen folkedraktstudier: «Drakt som bærer av kulturarv».

Passfoto Bodil

Bodil Østerås, fagansvarlig og arkeolog. Tlf: 74 13 44 90/ 99 46 28 09  E-post: [email protected]

Bodil ble ansatt på museet i 2001 og er utdannet arkeolog. Hennes hovedoppgave fra Vitenskapsmuseet NTNU ble ferdig høsten 2002 og heter “Slipsteinsberget i Sparbu – kva arkeologiske undersøkingar av eit klebersteinsbrot kan fortelje om gamle steinhoggartradisjonar”. Bodil er også samlingsansvarlig, og den som har oversikt over museets gjenstandsmasse.

Maiken 2016

Maiken Jørgensen Strandvik, formidlingsansvarlig. Tlf: +47 74 13 44 90 / 91 56 95 45 E-post: [email protected]

Maiken kom til Egge i 2011. Hun har tidligere arbeidet som museumsformidler på Stiklestad Nasjonale Kultursenter og vært prosjektleder på Tingvoll Museum. Maiken har utdanning innen restaurering og håndverk fra Røros og Rauland. Hun har studert prosjektledelse og arrangementledelse ved HINT. På Egge museum er hun også markedsføringsansvarlig, og arbeider med DKS-produksjoner, arrangementer og utleie av Fylkesmannsgården.

Ragnar 2016

Ragnar GyllanMuseumshåndverker.  Tlf: 977 07 915                                         E-post: [email protected]

Ragnar ble ansatt på Egge i 2016. Han er gårdbruker og utdannet mekaniker, og har bred og allsidig erfaring fra mange slags praktisk arbeid. Ragnar er ansvarlig for vedlikehold og drift av bygninger og maskiner og er arbeidsleder for handverkerne på museet. Hans mangfoldige arbeidsoppgaver består av forefallende arbeid i den daglige driften av museet, som vedlikehold av museale bygninger og grøntanlegg, formidling, arrangementsarbeid og  dyrehold.

Personalfoto 007

Jan Petter Amundsen, Museumsmedarbeider.   Tlf: 90 25 89 21                                                     E-post: [email protected] 

Jan Petter har jobbet på Egge Museum siden 2003. Hans mangfoldige arbeidsoppgaver består av forefallende arbeid i den daglige driften av museet som vedlikehold av museale bygninger og grøntanlegg, formidling, arrangementsarbeid og  dyrehold.