Ansatte

Ingvild Kjøraas Johnsen, museumsleder 

Ingvild kom til Egge som avdelingssjef i oktober 2020. Hun har også i en tidligere periode vært leder på Egge, og ellers hatt andre roller i den konsoliderte museumsenheten SNK siden 2004. Ingvild har en cand. mag. fra NTNU med fagene psykologi, rådgivningspedagogikk og nordisk språk og litteratur, og en mastergrad i offentlig ledelse (Master of Public Administration) fra Copenhagen Business School.

Ann Kristin Aasgaard Eidissen, spesialrådgiver. Vikarierer som museumsleder fra vår 2024 til høst 2024. 

Tlf. 97 68 68 00    E-post: [email protected]

Ann Kristin har vært avdelingssjef ved Egge museum i perioden 2014-2020. Nå arbeider hun med ulike formidlingsprosjekter og utstillinger. Nordlendingen kom fra stillingen som formidlingsleder i Helgeland museum, og har jobbet i museumssektoren siden 2003. Hun har bakgrunn fra skolen og teaterproduksjon, og er lektor i kunst og håndverk med et hovedfag basert på folkekulturstudier med tema drakt som kulturbærer.

Henrik Nielsen Solberg, arkeolog og formidler HEIM (prosjekt fram til august 2024)

[email protected]

Linda Trøen, museumsformidler og markedskoordinator

Tlf. 41 40 31 42   E-post: [email protected]

Linda har tidligere arbeidet ved ulike museer, sist som museumspedagog (50 %) Norsk Sagbruksmuseum, Spillum Dampsag & Høvleri. Hun kommer også fra en 30% stilling som daglig leder ved Beitstad Bygdasentral/frivilligsentral. Av utdannelse har hun en mastergrad i kulturminneforvaltning fra NTNU (2015).

Ragnar Gylland, museumshåndverker

Tlf: 977 07 915  E-post: [email protected]

Ragnar ble ansatt på Egge i 2016. Han er gårdbruker og utdannet mekaniker, og har bred og allsidig erfaring fra mange slags praktisk arbeid. Ragnar er ansvarlig for vedlikehold og drift av bygninger og maskiner, og er arbeidsleder for handverkerne på museet. Hans mangfoldige arbeidsoppgaver består av forefallende arbeid i den daglige driften av museet, som vedlikehold av museale bygninger og grøntanlegg, formidling, arrangementsarbeid og dyrehold.

Jan Petter Amundsen, museumshåndverker og samlingsforvalter

Tlf: 90 25 89 21  E-post: [email protected] 

Jan Petter har jobbet på Egge Museum siden 2003. Han er utdannet innenfor skogbruk. Blant hans mangfoldige arbeidsoppgaver finner du forefallende arbeid i den daglige driften av museet, samt samlingsforvaltning. Det er vedlikehold av museale bygninger og grøntanlegg, formidling, arrangementsarbeid, dyrehold og gjenstandsmottak/ magasinering.

Mari Iversen Ødegård, museumsbonde, andelslandbruket

Tlf.  97 51 01 55   E-post: [email protected]

Trond Espen Lund, museumsassistent

Tlf. 41 25 62 30

Verdalingen Trond Espen arbeider hos oss tre dager i uka med vedlikehold, maling av bygg, grasklipping med mer. Han har erfaring fra malerbransjen, og har vært her på Egge siden 2016.

Lina Christine Seljebakken, administrativ koordinator

Tlf. 90 16 84 72     E-post:   [email protected]

Lina er fra Hvaler, og kom til Egge museum i en prosjektrelatert deltidsstilling i 2019. Hun ei allsidig jente som har bachelor innen arkiv- og samlingsforvaltning, og har fagbrev i hestefag. Hun arbeider med arkiv og forefallende museumsarbeid, og utleie av møte- og selskapslokaler ved museet.