Ansatte

Ingvild Kjøraas Johnsen, avdelingssjef

Tlf. 95 15 23 93    E-post: [email protected]

Ingvild kom til Egge som avdelingssjef i oktober 2020. Hun har også i en tidligere periode vært leder på Egge, og ellers hatt andre roller i den konsoliderte museumsenheten SNK siden 2004. Ingvild har en cand. mag. fra NTNU med fagene psykologi, rådgivningspedagogikk og nordisk språk og litteratur, og en mastergrad i offentlig ledelse (Master of Public Administration) fra Copenhagen Business School.

Maiken Lien Jørgensen, museumsformidler og produksjonsleder

Tlf: 91 56 95 45  E-post: [email protected]

Maiken kom til Egge i 2011. Hun har tidligere arbeidet i 11 år som museumsformidler i SNK avdeling Stiklestad, og vært prosjektleder på Tingvoll Museum. Maiken har utdanning innen restaurering og håndverk fra Røros og Rauland. Hun har studert prosjektledelse og arrangementsledelse ved HINT. På Egge museum er hun også markedsføringsansvarlig, og arbeider med DKS-produksjoner, arrangementer og utleie/koordinering av selskaps- og møtelokaler.

Ann Kristin Aasgaard Eidissen, spesialrådgiver

Tlf. 970 86 800    E-post: [email protected]

Ann Kristin har vært avdelingssjef ved Egge museum i perioden 2014-2020. Nå arbeider hun med ulike formidlingsprosjekter og utstillinger. Nordlendingen kom fra stillingen som formidlingsleder i Helgeland museum, og har jobbet i museumssektoren siden 2003. Hun har bakgrunn fra skolen og teaterproduksjon, og er lektor i kunst og håndverk med et hovedfag basert på folkekulturstudier med tema drakt som kulturbærer.

Ragnar Gyllan, museumshåndverker

Tlf: 977 07 915  E-post: [email protected]

Ragnar ble ansatt på Egge i 2016. Han er gårdbruker og utdannet mekaniker, og har bred og allsidig erfaring fra mange slags praktisk arbeid. Ragnar er ansvarlig for vedlikehold og drift av bygninger og maskiner, og er arbeidsleder for handverkerne på museet. Hans mangfoldige arbeidsoppgaver består av forefallende arbeid i den daglige driften av museet, som vedlikehold av museale bygninger og grøntanlegg, formidling, arrangementsarbeid og dyrehold.

Jan Petter Amundsen, museumshåndverker og samlingsforvalter

Tlf: 90 25 89 21  E-post: [email protected] 

Jan Petter har jobbet på Egge Museum siden 2003. Han er utdannet innenfor skogbruk. Blant hans mangfoldige arbeidsoppgaver finner du forefallende arbeid i den daglige driften av museet, samt samlingsforvaltning. Det er vedlikehold av museale bygninger og grøntanlegg, formidling, arrangementsarbeid, dyrehold og gjenstandsmottak/ magasinering.

Jenny Pauline Slåttøy, museumsbonde

Tlf. 99 38 28 62    E-post: [email protected]

Jenny er ei blid gårdsjente fra Bindal. Hun har bachelor i utmarksforvaltning, og i tillegg studert geografi og natur- og kulturminneoppsyn ved HINT. Hun arbeider hos oss i 20 prosent stilling, og det resteren de i parkvesenet i Steinkjer kommune. Museumsbonden håndterer den praktiske driften av Egge museum andelslandbruk.

Trond Espen Lund, museumsassistent

Tlf. 41 25 62 30

Verdalingen Trond Espen arbeider hos oss tre dager i uka med vedlikehold, maling av bygg, grasklipping med mer. Han har erfaring fra malerbransjen, og har vært her på Egge siden 2016.