Organisering og historikk

Egge Museum er en del av Museene Arven, tidligere Stiklestad Nasjonale Kultursenter, som består av en konsolidering av Stjørdal museum Værnes, Levanger fotomuseum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nils Aas kunstverksted og Egge museum. Museene Arven har ansvaret for drifta av Egge Museum, mens alle bygningene eies av stiftelsen Egge Museum. Museet forvalter et enestående kultur- og naturhistorisk område med kulturminner fra hele vår historie. Museet skal ivareta generelle museumsfunksjoner for hele Steinkjer Kommune. Museet i løpet av årene vokst, og per i dag har vi ansvar for 27 bygninger, rundt 900 mål kulturlandskap, et 40 talls kulturminner, elv, skog, beitemark, dyr, åker og et stort nettverk av turstier. Les mer 

Historikk

Egge Museum er en videreføring av Steinkjer Bygdetun, som ble grunnlagt allerede i 1929. Etterhvert skiftet museet navn til Steinkjer Museum. 17. august 1994 ble Stiftelsen Egge Museum stiftet av Steinkjer Kommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og tidligere Steinkjer Museum. Det ble da også bestemt at museet skulle skifte navn til Egge Museum.

De sju første årene leide museet et kvistværelse i gymnastikksalen på skolen. Interessen for museet var stor og det ble samlet inn et stort antall gjenstander. I 1933 fikk museet tomt på Nordsihaugen. Dette ga et ytterligere oppsving i aktiviteten, og den 16. juni 1935 ble museumsanlegget på Nordsihaugen åpnet med 5 hus og 1.200 gjenstander. Den store Klæbustua var samlingspunktet. Krigen ble et vendepunkt for museet. Selv om museet berget for bombene, måtte entusiasmen vike for mer livsnødvendige oppgaver og aktiviteten var knapt slik at nødvendig vedlikehold ble utført. I 1967 ble museet igjen åpnet for publikum, men økonomien tillot ingen stor aktivitet. I 1975 ble det vedtatt støtteordninger for halvoffentlige museer. I 1980 brant Klæbustua, og restene av samlingen blir spredt.

Museet overtok Fylkesmannsgården i 1986, og utover 1980-tallet samles museet igjen og det bygges gradvis opp en friluftsavdeling i Eggemarka.