Området – alle våre hus og anlegg

(Skisse av Steinar Berg, Verdal)

Les mer om de forskjellige områdene på museet ved å velge fra menyen.