Sjåførboligen

Sjåførboligen sto ferdig året etter Fylkesmannsgården, i 1920. Den ble bygd som et uthus med stall, vedskjul og hønsehus, samt husvære til sjåføren. Etter hvert ble hesten skiftet ut med bil og på 1950- talet ble sjåførboligen gjort om til bolig. Museet tok over huset i 1986, og drev utleie av sjåførboligen fram til 2007 da huset ble tatt i bruk som administrasjonsbygg til Egge museum.