Historielagene i Steinkjer

I Steinkjer er det hele sju historielag. Historielagene er aktive når det gjelder bevaring og formidling av historien i sine lokalmiljø, og utgjør verdifulle samarbeidspartnere for Egge Museum. Historielagene og museet samarbeider bl a om arrangement, utstillinger og bokutgivelser.

Lederne for historielagene, Egge Museum samt avdelingsleder for kultur i Steinkjer kommune, utgjør også Steinkjer museumslag. Steinkjer museumslag har møter ca 4 ganger i året. Ledervervet i laget går på omgang blant historielagene. Egge Museum har sekretariatet i Steinkjer Museumslag.