Foreningen Gamle Steinkjer

Leder:                  Erling Koldaas

Telefon:             93434629

Epost:                   koldaas@online.no

Hjemmeside:        www.gamlesteinkjer.net