Foreningen Gamle Steinkjer

Leder:                  Erling Koldaas

Telefon:             93434629

Epost:                   [email protected]

Hjemmeside:        www.gamlesteinkjer.net