Naustet på Hoøya

Naustet på Hoøya ble gitt til Egge Museum av Karl Melhus i 1973. Naustet ble satt opp ved det som den gang het Steinkjer Museum på Nordsihaugen. Da museet skifta navn og flytta til Eggemarka, ble naustet stående igjen. I 2002 ble det inngått et samarbeid mellom Bygdelaget i Sør-Beitstad, Steinkjer kommune og Egge Museum om å få restaurert naustet og få det tilbake til sin opphavelige plass ved fjorden, der det skulle inngå som en del av Hoøya natur- og kulturskole.

Alderen på naustet er ikke nærmere undersøkt, men det kan være bygd først på 1800-tallet. Naustet er heltømra og på taket er det spon. I gavlveggen mot sjøen er en brei port. Eneste lyskilde er en glugge over denne porten. Til naust å vere er det ein stor bygning, 7 x 9 m. På gårder som satsa på fiske skulle det gjerne vere plass til flere båter. Naustet skulle også romme utstyr som børnskap, sjøhyre, barkekar mm.