Beitstaden historielag

Leder i Beitstaden historielag er Per Harald Ressem, tlf. 936 62 066.

Se mer informasjon på www.beitstad.no/bhl.htm