Hagene

Storgårdshagen nedenfor Eggetunet (bildet) er et yndet rekreasjonsområde om våren, sommeren og høsten. Her kan man vandre på stier i en frodig og skjermet hage, med utsikt mot byen. Stiene kan følges videre inn i skogen og til friluftsmuseet, eller mot byen.

Det er også et lite hageområde på friluftsmuseet samt en hage rundt husmannsplassen Talestu.