Hagene

Egge Museum har tre forskjellige hager. Her har vi storgårdshagen på Eggetunet (bildet), hagen som er en del av trøndertunet på friluftsmuseet og hagen rundt husmannsplassen Talestu. En plan for restaurering av hagen til Fylkemannsgården er også under utarbeiding.