Kiosken

Kiosken vart bygd som kontor, møterom, administrasjon, bibliotek og kiosk i 1977 da museet var på Nordsihaugen. Det er i utgangspunktet eit lafta ferdigbygg med torvtak som vart flytta til Egge Museum i 1989. Sommaren 2023 fekk den ny drakt. Da vart den gjort om til ein 50-tallskiosk. Den er i bruk som kiosk i sommersesongen og ved arrangementer.