Kvam historielag

(Foto: Utflukt til Dalseteren. Fotograf: Roger Lyngstad)

Kvam historielag ble stiftet i 1977 og dekker geografisk den tidligere Kvam kommune, altså Øvre Kvam, Kvam og Følling inkl. Dalen og Fjellbygda i Dalbygda. Laget har 325 medlemmer, innebygds, utenbygds og utenlands. De største oppgavene i laget er;

– Bygdebokprosjekt: Bygdebokprosjektet for Stod, Kvam og Egge. Kvam har gitt ut 2 bind med «Folk og heimer», bind IVa og IVb. Disse dekker det nåværende Kvam sokn, fra Hegge til Knedalen, og Dalbygda fra Heggli til Stordalen. Bind IVc vil omfatte det nåværende Følling sokn, og antas utgitt om 2-3 år. Roger Lyngstad er forfatter for disse bindene.

– Nåkkå tå kvart: Årboka vår, har en lett blanding av gammel og nyere historie, fra arkeologi til erindringer. I år kommer den 23. utgaven av årboka. For øvrig har laget gitt ut 4 folketellinger, 2 dagbøker, bøker om seterliv og skogsarbeid, og en oversikt over utvandrerne. Vi var også delaktig i Billedboka til Steinkjers 150-årsjubileum.

– Stimerking: Vi planlegger å merke en tursti med trimkasser fra Aunan i Fjellbygda over Lundaksla til noen av bygdas gamle seterbruk nordover mot Gilten, med en stilengde på ca 11 / 12 km. Der vil vi bruke infotavler til presentere historien knyttet til setrene, og annen virksomhet i fjellet gjennom tidene. Det vil også bli merket slåtteeng og annen virksomhet med stedsnavn, som har vært drevet langs denne stien mot Gilten. Fra før har vi merket den gamle ferdselsleia mellom Nolden i Kvam og Øysletta i Overhalla, i samarbeid med Overhalla historielag, og seterleia fra Borgan til Øksnesseteren. Fortsatt gjenstår det en hel del merking av gamle stier og veger.

– Billedmateriale: Laget har siden oppstarten i 1977 samlet inn et betydelig billedmateriale, hvorav en del er benyttet i våre publikasjoner. Vi ønsker oss imidlertid flere bilder. Det skapes jo historie hver dag, og det er viktig å også kunne dokumentere det som har skjedd i nyere tid.

– Gammelskolstu`: For noen år tilbake var historielaget med på å innrede det som ble hetende Gammelskolstu` ved Sem skole. Denne samlingen av skoleinteriør og rekvisita m.m. stammer hovedsakelig fra Aunan skole i Fjellbygda og fra Flekstad skole, og storparten av gjenstandene er fra 1800-tallet og tidlig 1900-tall. I og med at Sem skole nå er nedlagt, er det per i dag uklart ift lokalene for denne samlingen.

– Sosiale medier: Kvam historielag er på Facebook, og der er det bl.a. lagt ut en rekke bilder. Gå inn og se, kommenter og gi tilleggsopplysninger.

Leder:                  Sigrid Grøtan Øksnes

Telefon:                 922 11 507

E- post:                  [email protected]

Hjemmeside:           www.kvamssida.no