Stiene

Egge Museum forvalter et 860 mål stort område med kulturlandskap og skog. Her er det mange stier med informasjon om både naturen og historien i området. Velkommen til fine turer i flotte omgivelser!


Sigridstien starter på Eggetunet og går på begge sider av det vestre gravfeltet. Det er informasjon om Steinkjers historie og geologi langs stien. Det er flott utsikt over hele Steinkjer by fra denne stien på toppen av Eggevammen.

I Eggemarka ved Lundselva er det tilrettelagt en sti med informasjon om økologi. Området er rikt på fugleliv, og muligheten til å treffe på skogens konge, elgen, er også til stede. Stien starter ved friluftsmuseet og det er skiltet forbindelse til vasskraftmiljøet i Østbyfossen.

Fra Fylkesmannsgården kan man gå stien til tidligere Vårtun hagebruksskole, og området er således rikt på forskjellig typer skog og planter. I Vårtunområdet finner vi edellauvskog med bl.a. selvetablert lønneskog og en liten bøkebestand.

God tur!