Kulturminner – gravfelt

Steinkjer kommune er en av kommunene i Norge der det er registrert flest kulturminner. På området som Egge Museum forvalter er det kulturminner fra hele den menneskeskapte historie, fra steinalderen til vår egen tid.