Kulturminner

Steinkjer kommune har en av kommunene i Norge det er  registrert mest kulturminner. På området som Egge Museum forvalter er det kulturminner fra hele den menneskeskapte historie, fra steinalderen til vår egen tid.