Hva vil det si å være andelshaver?

Andelshaver Brit i første sesong med en liten del av potethøsten

Som andelshaver av Egge museum andelslandbruk får du være med og produsere ferske grønnsaker direkte fra lokalområdet ditt. Det gir også en unik mulighet til å ta del i et sosialt fellesskap i nærmiljøet med erfaring- og kunnskapsutveksling. Du slipper å ha hovedansvaret for dyrkingen selv, det er det museumsbonden vår som har.

Her får privatpersoner mulighet til å kjøpe en andel av årets produksjon. Vi deler på hele avlingen vi får. Andelshaverne planlegger avlingen og hva som skal såes og plantes sammen med museumsbonden. Gjennom sesongen bidrar andelshaverne på dugnader, som ugrasbekjempelse, vanning, utplanting og høsting. Vi baserer oss på selvhøsting. Du bør derfor beregne tid til å høste din andel gjennom sesongen. En kjøper andeler for et år om gangen.

Alle bidrar

For å drifte et andelslandbruk som vårt trengs det tett dialog mellom museumsbonden og andelshaverne. Alle involverte parter må bidra for at andelslandbruket skal lykkes, med de ressurser og den arbeidsevnen vi har. Andelslandbruket vårt skal være for folk flest. Noen er kanskje gode på kommunikasjon, noen er glade i luking, andre er kanskje gode på baking og kan bake kake til møter og sosiale sammenkomster.
Som andelshaver forplikter du deg til å følge de reglene som gjelder for andelslandbruket vårt. Reglene utformes av andelshaverne og museumsbonden i fellesskap.

Lærerikt – Det er gøy og viktig å kunne noe om matproduksjon!
Nettverk av likesinnede – Vi deler verdier og interesser!
Ferskere varer – Produktene du får kommer rett fra gården og er fulle av næringsstoffer
Kortreist sesongmat – Å spise lokalprodusert mat som følger sesongen er bra for miljøet
Glede – Et positivt tiltak i hverdagen for et bedre miljø!