Foreningen Gamle Steinkjer

Formann i Foreningen Gamle Steinkjer er Erling Koldaas.

Se deres hjemmesider på www.gamlesteinkjer.net