Da utmarka var livsgrunnlaget

Da utmarka var livsgrunnalget er ei utstilling om ei tid da gården i stor grad var en sjølforsynt enhet. Fjellet ga fisk og vilt og skogen ved til varme, gjerdefang, tømmer og emneved. Men det var buskapen som ga det vesentlige av levemåten, og seterbruket spilte hovedrollen i all utmarksbruk.
 
Så seint som i 1907, da den første jordbrukstellinga ble foretatt, var det 1498 setre og 122361 mål utslåtter i Nord-Trøndelag, men dette var etter at meierier og moderne driftsformer hadde blitt introdusert, og tallene var betydelig høyere 50 år tidligere.
 

Gjennom en imponerende samling bilder med undertekst får vi et nært innblikk i de ulike sidene ved livet i utmarka. Fotosamlingen tilhører i hovedsak Beitstaden Historielag og viser hverdagssituasjoner gjennom arbeid og fritid med utmarka som samlende tema.

Utstillinga åpna i 2008 er laga i samarbeid mellom Beitstaden historielag og Egge Museum. Den er satt opp i stallen på friluftsmuseet, og er åpen hver dag i sommersesongen og ellers på bestilling.