Velkommen til Museene Arven

Velkommen til Museene Arven!

 

Stjørdal museum Værnes, Levanger fotomuseum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nils Aas Kunstverksted og Egge museum har i en årrekke vært del av et stort museumsfellesskap. Fra 2023 har denne organisasjonen fått et nytt navn: mens navnene til enkeltmuseene består, heter fellesskapet nå Museene Arven.

 

Noen stusser kanskje på at fem så tilsynelatende ulike museer er slått sammen. Grunnen er den store museumsreformen som omorganiserte hele museums-Norge tidlig på 2000-tallet. For å sikre sterkere fagmiljøer og bedre ressursbruk, ble hoveddelen av landets museer samlet i såkalte konsoliderte museer. For vår del skjedde det i to etapper: først i 2004 og så i 2010.

 

Siden 2010 har våre fem museer vokst seg sammen til et sterkt museumsfellesskap. Samtidig som vi har fokus på enkeltmuseenes egenart, knyttes vi sammen av vår felles ambisjon om hva slags museum vi ønsker å være for, i og sammen med samfunnet. Ambisjonen er nedfelt i utviklingsplanen «Der fortellinger møtes». Her slås det fast at vi frem mot Nasjonaljubileet i 2030 skal utmerke oss nasjonalt og internasjonalt, gjennom vårt fokus på kulturarvens samtids- og samfunnsverdi, dialog og samskaping. I dette ligger det en høy ambisjon om å videreutvikle museene våre som viktige demokratiske institusjoner: gjennom å skape arenaer der fortellinger møtes, skal vi bidra til et livskraftig demokrati.

 

De første 18 årene het museumsfelleskapet Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK), altså det samme som et av enkeltmuseene. I juni 2021 besluttet imidlertid våre eiere, som del av en større eierskapsprosess, at selskapet skulle få et nytt navn. Kort oppsummert innebærer dette ingen navneendring for våre fem enkeltmuseer: de skal fortsatt hete Egge museum, Nils Aas Kunstverksted, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Levanger fotomuseum og Stjørdal museum Værnes. Det som døpes om er fellesorganisasjonen. Denne endringen er vi positive til: det har tidvis vært en krevende øvelse, både for fellesskapet og for museet på Stiklestad, å kommunisere godt når to ulike nivåer i organisasjonen heter det samme. Da beskjeden om navneendringen kom, hadde vi i tillegg et sterkt ønske: å få et navn som både sier noe om hva som kjennetegner oss som museumsfellesskap og som kan bli et nyttig verktøy i arbeidet fremover. Etter mange gode diskusjoner endte vi med Museene Arven, et navn vi allerede har rukket å bli glade i.

 

Arven er et ord som knytter museene våre sammen. Vi jobber med kulturarv, med arven etter Sigrid på Egge, Nils Aas, Harald Renbjør og Martin Moe, med olavsarv og spelarv, med arven etter regionens kvinner og menn og ulike minoriteter, med bergkunst og mye mer. I tillegg inviterer det nye navnet til å diskutere hva arv egentlig er. Dette spørsmålet er svært viktig for oss som jobber i museum, men det bør også være en sentral del av den større samfunnsdebatten. For: hva som ender opp med merkelappen kulturarv er aldri nøytralt eller naturgitt. Det er et resultat av valg gjort av de som har levd før, av oss som lever i dag og som har stor betydning for både vår samfunnsforståelse og vår selvforståelse. Med navnet Museene Arven ønsker vi rette søkelys mot nettopp denne dynamiske og kraftfulle siden ved fenomenet arv. Vi vil bruke navnet til å utfordre alle til å spørre: Hvilke historier og spor har blitt overlevert fra fortiden? Hvilke historier har ikke blitt fortalt og hvorfor? Hvordan forvaltes, formes og brukes kulturarv i dag? Hvilken arv sender vi videre og til hvem? Og: hva vil jeg at arven etter meg skal bli?

 

Vårt arbeid med disse spørsmålene vil selvsagt formes av samlingene, stedene og fortellingene Museene Arven forvalter. Våre 46 ansatte har et stort ansvarsområde. Vi drifter fem museer. I tillegg yter vi tjenester til Frosta bygdemuseum, Inderøy bygdemuseum, Leksvik museum, Meråker-musea, Mosvik bygdemuseum, Snåsa bygdemuseum, Museene i Levanger og Verran museum. Fra 2023 får vi også ansvar for to nye formidlingsarenaer i Steinkjer kulturhus.  Samlingene våre består av 3 708 kunsthistoriske gjenstander, 73 194 kulturhistoriske gjenstander, 57 arkeologiske gjenstander, 1 211 532 foto, en flytende farkost, 13 båter på land, 90 hyllemeter arkiv og 66 kulturhistoriske bygg. I tillegg har vi et stort ansvar for immateriell kulturarv, altså handlingsbåren kunnskap som eksempelvis tradisjonshåndverk. Vi forvalter også 9 kulturlandskap og 7 hageanlegg, vi er produsent for Spelet om Heilag Olav og vi er sekretariat for «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år». Dette er et massivt og mangfoldig oppdrag. Vi kan knapt se for oss et bedre grunnlag for å tematisere kulturarvens samfunnsrolle i fortid, nåtid og fremtid og til å skape verdifulle museumsopplevelser.

 

Navnevalg skaper ofte debatt. I vårt tilfelle kan man si at det er nettopp det vi håper på. Museene Arven er et fellesskap som kjennetegnes av sitt engasjement for at museer skal være viktige, demokratibyggende institusjoner. Skal vi fylle en slik rolle, trenger vi samfunnet og samtiden tett på oss. Samfunnsdialog er derfor en nøkkel i alt vi gjør. Vi håper og tror at vårt nye navn vil bidra til å forsterke denne dialogen og gjøre at enda flere vil oppsøke våre fem flotte museer. Vi gleder oss til veien videre!

Adventstid

Det er adventstid på museet og julen nærmer seg. 27. november ble førjulsarrangementet Advent avholdt, med over 900 besøkende. Dette ble en trivelig dag med tradisjonelt innhold: smultringbakst, smed i smia, hestekjøring, slakting, dans, sang og musikk og mye mer. Det var godt vær, så mange satte av god tid på tunet og fikk med seg alt av aktiviteter i husa. 

I desember har vi hatt mange barnehager på besøk gjennom opplegget “Vi gleder oss til jul”. Her er det elever fra barn- og ungdomsarbeiderlinja på Steinkjer videregående skole som lager opplegget og står for gjennomføringa. Det var juleverksted, fortellerstund, hopping i høyet og kakemann-bakst. I kaféen fikk alle servert kakao. Vi var så heldige at julesnøen også kom, og med den kom den skikkelige julestemningen. 

Vi ønsker alle en fortsatt god adventstid, og riktig god jul når den tid kommer!

Høstens kveldsforedrag

I høst har vi igjen hatt kveldsforedrag på museet. De to foredragene som har blitt holdt har hatt henholdsvis hest og hesteutstyr, og draktskikk med fokus på hodeplagg, som tema. Den 21. november kl 19 er det klart for høstens siste foredrag der temaet blir landskap og landskapsblikk.
Foredragsholder er Geir Grønnesby, arkeolog fra Vitenskapsmuseet. Tittelen er: “Heilagr – Tre landskap i Beitstadfjorden i forhistorisk tid” Forholdet mellom mennesker og landskap endrer seg over tid. Ikke bare på grunn av at landskapet endret seg, men også fordi menneskets måter å forholde seg til landskapet endret seg.
Vi blir kjent med:
– gravrøysenes og ristningenes landskap i bronsealderen
– naustenes landskap i eldre jernalder (romertid og folkevandringstid)
– gårdenes og storhaugenes landskap i yngre jernalder (merovingertid og vikingtid).
Det unike funnet av naustet i Martenshagen blir ett av eksemplene denne kvelden.
(Inngang kr 150,- inkl kaffe og kake)

Takk for sommeren, velkommen høst!

Sommersesongen er over for denne gang. Vi har hatt mye besøk, både av lokalbefolkning og turister fra inn- og utland. Vi er heldige som har mulighet til å by på fine dager på tunet i solskinn, men også gi opplevelser under tak når det regner og er kaldt.  Arrangementene “Åpne dører på museet”, St. Hans og Campingdag ble alle trivelige dager, til tross for dystre værmeldinger i forkant. 

Vi hadde også fire uker med gammeldagsunger i sommer. De fikk være med på mange aktiviteter på tunet: matlaging, klesvask, husvask, stelle med dyra, lære om skogsarbeiderlivet, spikking, lære å tenne bål, lære om seterlivet, slåttonn, ripsplukking og rett og slett få være barn i “gamle dager”. Den siste dagen for den siste gruppa ble avsluttet på Steinkjermartnan, hvor museet hadde eget område i jernbaneparken. 

Vi håper at mange også vil besøke oss på arrangementer i høst. Vi arrangerer “Høsttakkefest” den 11. september. Denne dagen vil vi ha fokus på mat. Her blir det smaksprøver, inspirasjon og aktiviteter for store og små. Vi feirer høsten og det naturen og åkeren kan gi oss!

I høstferien, fra 10.-14. oktober vil det også være åpent i hovedbygget, med aktiviteter for barna og utstilling. Hva med å ta med strikketøyet og tilbringe dagen hos oss i koselige omgivelser? 

Utover høsten vil det også bli flere ulike kveldsforedrag. Følg med på arrangementskalenderen!

Museumsdag for Lyngstad skole

Lyngstad skole på Inderøy har tradisjon for komme til Egge på museumsdag. Rundt 40 elever fra 1. til 7. trinn kom med buss til oss for spennende aktivteter. De eldste prøvde seg på Escape Room og pil- og bueskyting på Egge gård, mens de minste hadde aktiviteter på tunet og hilste på ponniene på Eggevammen. 

Senere ble det besøk på setra, vasking på vaskebrett, melkespannholding og spikking – for å nevne noe. 

Skolen skal legges ned nå i sommer, og elevene skal starte på nytt oppvekstsenter til høsten.

Vi sier takk for besøket og lykke til på ny skole!

Ivrige vaskere fra Inderøy

Gammeldagsonga 2022

Har du barn eller barnebarn du ønsker å glede med en kortreist og unik sommeropplevelse?

Hurra! Etter to sesonger uten livlige Gammeldagsonga på tunet er vi igjen klare for å sette i gang med dette populære tilbudet her ved Egge museum. Nå kan deltagerne atter reise mange år tilbake i tid, og leve litt som barn gjorde det før i tida. De gamle husene på friluftsmuseet er basen for våre aktiviteter. Gammeldagsongan har mating og stell av dyrene som en av sine oppgaver, så her får de stifte nært bekjentskap med både griser, sau, kaniner og høns. De får bli med og lage mat, stelle hus, leke og dra på spennende ekspedisjoner i nærområdet.

Vi tar i mot 9 deltakere pr. uke, i alderen 7-11 år. Barna som deltar møter kl. 9-15 hver dag i sin uke, og de ledes av en av våre ansatte.

Disse ukene er åpne for påmelding:

Uke 26 (27. juni – 1. juli) Uke 27 (4.-8. juli)  Uke 31 (1.-5. aug) Uke 32 (8.-12. aug) 

OPPDATERING 13.6.: Alle ukene er fullbooket!

Pris:

1800,- Søskenpris 1600,- inkl. smøremåltid og annen mat. Deltageravgiften betales første dag. Gammeldagsonga arrangeres med forbehold om nok påmelding og avlysning som følge av evt. nye smittevernsregler.

Påmelding:

Send mail til [email protected]. Få med fullt navn og alder på barnet, samt navn og tlf. nr. til foresatte. Vi trenger også info om barnet har allergier eller om det er andre hensyn vi må ta.

Har du spørsmål? Ring Egge museum på tlf. 741 34 490 (man-fre 8-15.30)

 

Bli med i Egge museum andelslandbruk!

 
Første driftsår er vel gjennomført, og vi har gjort oss nyttige og gode erfaringer sammen med engasjerte andelshavere. Nå ser vi fram til årets sesong, med knasende friske resultater fra åkeren og trivelige dugnadsstunder. Hele ti av fjorårets andelshavere blir med oss inn mot en ny sommer, og vi har noen ledige plasser for deg som ønsker å bli  med!
 
Ta kontakt med vår museumsbonde Jenny på mail [email protected] eller mob. 993 82 862 hvis du ønsker mer informasjon, eller har lyst til å melde deg på. Vi tar et oppstartsmøte for årets sesong på Egge museum straks restriksjonene tillater det.
 
Du finner mer informasjon om andelslandbruket vårt HER på våre hjemmesider.
 
 
 

Vi leier ut flotte selskaps- og møtelokaler!

Egge Museum har selskapslokaler som passer til alt fra barnebursdager, møter, kurs og konferanser til runddager og bryllupsfeiring.

FYLKESMANNSGÅRDEN

Fylkesmannsgården ble bygd som kontor og bolig til fylkesmannen i Nord- Trøndelag 1919. Helt til 1986 var huset bolig for fylkesmannen, og etter dette tok Egge Museum over bygningen. I november 2007 sto det ferdig restaurert med nye tapeter og interiør som huset fortjener. Utenfor huset er det en stor hage, og utsikten over Steinkjer sentrum er enestående. Dette må da vel være Steinkjers flotteste selskapslokale?

Egge Museum leier ut Fylkesmannsgården som festlokale og møterom på dagtid, kveld, og i helger. Huset passer til feiringer av store dager, men også til møter, kurs og konferanser. Her finnes trådløst nettverk, og ved forespørsel låner vi ut lerret og flip-over. (Projektor må medbringes selv). Huset har heis.

I første etasje er det garderober, toalett, fire stuer og et godt utstyrt annretningskjøkken. I andre etasje er salen og to tilsluttende rom. Huset har heis, og kjøkkenet er utstyrt med kopper og kar til 70 personer til middag og 90 til kaffe.

YTTERSTU

Ombyggingen av hovedbygget på friluftsmuseet er i mål, og her har vi fått to stemningsfulle rom som kan leies ut, Ytterstu og Biblioteket.

Ytterstu er tilgjengelig for leietakere utenfor sommersesongen, som i 2023 strekker seg fra 18. juni – 6. august. Her kan det dekkes til 60 personer, og et praktisk kjøkken med dekketøy til 60 personer er tilgjengelig. Projektor og lerret er også på plass.

BIBLIOTEKET

Biblioteket finner du i hovedbygget. Her er det sitteplass til 10 personer. Praktisk storskjerm der du kan plugge inn egen pc. Tilgang på kjøkken.

LÅVEN PÅ EGGE GÅRD

Hva med en sommeravslutning på historisk grunn? På Egge gård står det i dag to bygg, som er det gjenværende av den staselige gården som lå her fram til 1970-tallet. Det ene bygget er et stort stabbur, og det andre er en låve. Låven er det eneste som står igjen av en større vinkelbygd driftsbygning med låve, fjøs og stall. Låven leies ut. Lokalet passer til sommerarrangementer på dagtid/ ettermiddager, møter, skoleavslutninger, barnebursdager o.l. Vi leier ikke lengre ut låven til fester som går ut over sene kvelder.

Låven på Eggetunet er et enkelt og uisolert lokale uten oppvarming, så det egner seg best til bruk i den varme årstiden. Det er innlagt kaldt og varmt vann (sommervann, stenges om vinteren) og strøm i lokalet. Nedenfor låven er det to utedo.

Arealet er 11,7 m x 17,5 m, og det møbleres med langbord og benker som finnes på stedet. Det er sitteplass for inntil 130 personer. En kan også avtale å få lånt to tønnegriller.

Hva med et lærerikt og underholdende formidlingsinnslag?

Når dere først samler kolleger, slekt og venner i våre lokaler er det vel fint å booke et historisk innslag med det samme?

Vi tilbyr gaidinger og formidlingsinnslag der du lærer mer om gravhaugene på Eggeområdet og arkeologiske funn. Her får du også høre om sagatiden da Kalv, Sigrid og Olve regjerte på høvdingsetet Egge. Vi kan også tilby en spennende fortellerstund med «tidsreise» til vikingtida for barna.

De som leier Ytterstu eller biblioteket ønsker kanskje en trivelig og lærerik omvisning i TRAKTOR-utstillingen eller en vandring oppe i bygata – “Gamle Steinkjer – portretter av en by”? Her kan vi også sveive i gang Steinkjerpositivet for å sette en ekstra piff på selskapet.

For mer info om utleie, kontakt museumsassistent Lina Seljebakken på tlf. 90 16 84 72 (kl. 08.00 -15.30 på hverdager) eller send mail til [email protected]