Nå åpnes HEIM!

2. september åpnes Steinkjer kulturhus. Denne dagen åpner også HEIM, Egge museums nye arena. Den offisielle åpningen foretas kl 16.00, av Bente Estil, leder for hovedutvalg for kultur i Trøndelag fylkeskommune. De neste dagene blir det også mye som skjer. Søndag den 3. kommer gruppa Klang av oldtid, som skal gi oss lyden av bronsealder gjennom bronselurer! Videre vil det bli åpent landskapsverksted og muligheter for å møte arkeologene som er delaktig i HEIM-prosjektet.

Mellom 2. og 10. blir det et mylder av arrangementer i hele kulturhuset. Vi gleder oss!

 

 

Kiosk i ny drakt

Husker du kioskene som stod i byen, på campingplassen eller ved stranda? Kiosken på friluftsmuseet trengte oppussing, og nå har den fått et nytt liv som femtitallskiosk! Her kan du kjøpe asina, flux soda, is, godteri og lefser. Pølser selges også enkelte dager. Del gjerne også ditt eget kioskminne på tavla på veggen på kiosken. 

Les Steinkjer24’s artikkel: 

Kioskene forsvant plutselig fra byen. Nå har én gjenoppstått – steinkjer24.no

Snart kan du bli med HEIM!

 Steinkjer kulturhus i sentrum av byen tar form, og åpner 2. september. Egge museum får her en unik formidlingsarena for arkeologiske funn. Tidligere har ikke slik funn hatt et lokalt visningssted, men nå blir dette en realitet – i utstillinga som får navnet “Heim”. 

HEIM vil åpne i to omganger. 2.september åpnes en utstilling som forteller om prosjektet, gir smakebiter på hva som kommer senere og lar deg oppleve unike funn fra nærområdet. Bli bedre kjent med arbeidet med prosjektet, utforsk spørsmålene HEIM vil grave i sammen med oss, bli inspirert til å dele dine historier! I denne perioden vil vi særskilt invitere mange barn og unge til å utforske og undre seg over fortida gjennom spennende aktiviteter.

Sommeren 2024 åpnes hovedutstillingen. Her vil et mangfold av arkeologiske gjenstander møte nyskapende formidling. I løpet av åpningsperioden vil det i tillegg bli stor aktivitet på sosiale medier, aktiviteter både inne i HEIM og i kulturhuset – og kanskje også på andre arenaer? Overbygget for hele perioden er hovedutstillingens tema: mennesker og landskap. Hvordan former landskap og landskapsendringer livene våre? Og hvordan påvirker vi selv landskapene vi lever i?

HEIM er et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet, Steinkjer kommune og Museene Arven ved Egge museum. Vi gleder oss enormt til å åpne – og håper mange vil bli med oss på HEIM-reisen.

 

Gammeldagsonga sommeren 2023

Gammeldagsonga er et sommertilbud for barn i alderen 7-11 år. Barn meldes på for én uke (mandag-fredag). De møter kl. 9-15. Det vil være 2 ledere store deler av dagen, som er museets ansatte og av og til frivillige medhjelpere i tillegg. Her får barna et innblikk i livet i gamledager. Husa på friluftsmuseet er basen for aktivitetene. De har mating og stell av dyrene som en av sine viktigste oppgaver, så her får de stifte nært bekjentskap med både griser, sau, kaniner og høns.

De får også bli med og lage mat, stelle hus, leke, prøve seg på håndverk eller husflid, og dra på små spennende ekspedisjoner i nærområdet.

Påmelding sommeren 2023:

Gammeldagsonga foregår i uke 26, 31 og 32. Uke 26 er fullbooka. Uke 31 er avlyst. Noen få ledige plasser i uke 32!

Pris: 2200,-. Søskenpris: 1900,- (inkludert mat)

Påmelding til [email protected] SNAREST. 

Send info om ønsket uke, navn, alder, foresatte, tlf., epost, evt. allergier eller annet vi trenger å vite.

Førstemann til mølla! Max 12 barn per gruppe. Barnet kan også settes på venteliste om det er fullt. Vi tar forbehold om avlysning ved for lite påmelding.

Om ukene blir fullbooka, vil det bli lagt ut info om dette på hjemmeside og facebook.

Velkommen til Museene Arven

Velkommen til Museene Arven!

 

Stjørdal museum Værnes, Levanger fotomuseum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nils Aas Kunstverksted og Egge museum har i en årrekke vært del av et stort museumsfellesskap. Fra 2023 har denne organisasjonen fått et nytt navn: mens navnene til enkeltmuseene består, heter fellesskapet nå Museene Arven.

 

Noen stusser kanskje på at fem så tilsynelatende ulike museer er slått sammen. Grunnen er den store museumsreformen som omorganiserte hele museums-Norge tidlig på 2000-tallet. For å sikre sterkere fagmiljøer og bedre ressursbruk, ble hoveddelen av landets museer samlet i såkalte konsoliderte museer. For vår del skjedde det i to etapper: først i 2004 og så i 2010.

 

Siden 2010 har våre fem museer vokst seg sammen til et sterkt museumsfellesskap. Samtidig som vi har fokus på enkeltmuseenes egenart, knyttes vi sammen av vår felles ambisjon om hva slags museum vi ønsker å være for, i og sammen med samfunnet. Ambisjonen er nedfelt i utviklingsplanen «Der fortellinger møtes». Her slås det fast at vi frem mot Nasjonaljubileet i 2030 skal utmerke oss nasjonalt og internasjonalt, gjennom vårt fokus på kulturarvens samtids- og samfunnsverdi, dialog og samskaping. I dette ligger det en høy ambisjon om å videreutvikle museene våre som viktige demokratiske institusjoner: gjennom å skape arenaer der fortellinger møtes, skal vi bidra til et livskraftig demokrati.

 

De første 18 årene het museumsfelleskapet Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK), altså det samme som et av enkeltmuseene. I juni 2021 besluttet imidlertid våre eiere, som del av en større eierskapsprosess, at selskapet skulle få et nytt navn. Kort oppsummert innebærer dette ingen navneendring for våre fem enkeltmuseer: de skal fortsatt hete Egge museum, Nils Aas Kunstverksted, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Levanger fotomuseum og Stjørdal museum Værnes. Det som døpes om er fellesorganisasjonen. Denne endringen er vi positive til: det har tidvis vært en krevende øvelse, både for fellesskapet og for museet på Stiklestad, å kommunisere godt når to ulike nivåer i organisasjonen heter det samme. Da beskjeden om navneendringen kom, hadde vi i tillegg et sterkt ønske: å få et navn som både sier noe om hva som kjennetegner oss som museumsfellesskap og som kan bli et nyttig verktøy i arbeidet fremover. Etter mange gode diskusjoner endte vi med Museene Arven, et navn vi allerede har rukket å bli glade i.

 

Arven er et ord som knytter museene våre sammen. Vi jobber med kulturarv, med arven etter Sigrid på Egge, Nils Aas, Harald Renbjør og Martin Moe, med olavsarv og spelarv, med arven etter regionens kvinner og menn og ulike minoriteter, med bergkunst og mye mer. I tillegg inviterer det nye navnet til å diskutere hva arv egentlig er. Dette spørsmålet er svært viktig for oss som jobber i museum, men det bør også være en sentral del av den større samfunnsdebatten. For: hva som ender opp med merkelappen kulturarv er aldri nøytralt eller naturgitt. Det er et resultat av valg gjort av de som har levd før, av oss som lever i dag og som har stor betydning for både vår samfunnsforståelse og vår selvforståelse. Med navnet Museene Arven ønsker vi rette søkelys mot nettopp denne dynamiske og kraftfulle siden ved fenomenet arv. Vi vil bruke navnet til å utfordre alle til å spørre: Hvilke historier og spor har blitt overlevert fra fortiden? Hvilke historier har ikke blitt fortalt og hvorfor? Hvordan forvaltes, formes og brukes kulturarv i dag? Hvilken arv sender vi videre og til hvem? Og: hva vil jeg at arven etter meg skal bli?

 

Vårt arbeid med disse spørsmålene vil selvsagt formes av samlingene, stedene og fortellingene Museene Arven forvalter. Våre 46 ansatte har et stort ansvarsområde. Vi drifter fem museer. I tillegg yter vi tjenester til Frosta bygdemuseum, Inderøy bygdemuseum, Leksvik museum, Meråker-musea, Mosvik bygdemuseum, Snåsa bygdemuseum, Museene i Levanger og Verran museum. Fra 2023 får vi også ansvar for to nye formidlingsarenaer i Steinkjer kulturhus.  Samlingene våre består av 3 708 kunsthistoriske gjenstander, 73 194 kulturhistoriske gjenstander, 57 arkeologiske gjenstander, 1 211 532 foto, en flytende farkost, 13 båter på land, 90 hyllemeter arkiv og 66 kulturhistoriske bygg. I tillegg har vi et stort ansvar for immateriell kulturarv, altså handlingsbåren kunnskap som eksempelvis tradisjonshåndverk. Vi forvalter også 9 kulturlandskap og 7 hageanlegg, vi er produsent for Spelet om Heilag Olav og vi er sekretariat for «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år». Dette er et massivt og mangfoldig oppdrag. Vi kan knapt se for oss et bedre grunnlag for å tematisere kulturarvens samfunnsrolle i fortid, nåtid og fremtid og til å skape verdifulle museumsopplevelser.

 

Navnevalg skaper ofte debatt. I vårt tilfelle kan man si at det er nettopp det vi håper på. Museene Arven er et fellesskap som kjennetegnes av sitt engasjement for at museer skal være viktige, demokratibyggende institusjoner. Skal vi fylle en slik rolle, trenger vi samfunnet og samtiden tett på oss. Samfunnsdialog er derfor en nøkkel i alt vi gjør. Vi håper og tror at vårt nye navn vil bidra til å forsterke denne dialogen og gjøre at enda flere vil oppsøke våre fem flotte museer. Vi gleder oss til veien videre!

Adventstid

Det er adventstid på museet og julen nærmer seg. 27. november ble førjulsarrangementet Advent avholdt, med over 900 besøkende. Dette ble en trivelig dag med tradisjonelt innhold: smultringbakst, smed i smia, hestekjøring, slakting, dans, sang og musikk og mye mer. Det var godt vær, så mange satte av god tid på tunet og fikk med seg alt av aktiviteter i husa. 

I desember har vi hatt mange barnehager på besøk gjennom opplegget “Vi gleder oss til jul”. Her er det elever fra barn- og ungdomsarbeiderlinja på Steinkjer videregående skole som lager opplegget og står for gjennomføringa. Det var juleverksted, fortellerstund, hopping i høyet og kakemann-bakst. I kaféen fikk alle servert kakao. Vi var så heldige at julesnøen også kom, og med den kom den skikkelige julestemningen. 

Vi ønsker alle en fortsatt god adventstid, og riktig god jul når den tid kommer!

Høstens kveldsforedrag

I høst har vi igjen hatt kveldsforedrag på museet. De to foredragene som har blitt holdt har hatt henholdsvis hest og hesteutstyr, og draktskikk med fokus på hodeplagg, som tema. Den 21. november kl 19 er det klart for høstens siste foredrag der temaet blir landskap og landskapsblikk.
Foredragsholder er Geir Grønnesby, arkeolog fra Vitenskapsmuseet. Tittelen er: “Heilagr – Tre landskap i Beitstadfjorden i forhistorisk tid” Forholdet mellom mennesker og landskap endrer seg over tid. Ikke bare på grunn av at landskapet endret seg, men også fordi menneskets måter å forholde seg til landskapet endret seg.
Vi blir kjent med:
– gravrøysenes og ristningenes landskap i bronsealderen
– naustenes landskap i eldre jernalder (romertid og folkevandringstid)
– gårdenes og storhaugenes landskap i yngre jernalder (merovingertid og vikingtid).
Det unike funnet av naustet i Martenshagen blir ett av eksemplene denne kvelden.
(Inngang kr 150,- inkl kaffe og kake)

Takk for sommeren, velkommen høst!

Sommersesongen er over for denne gang. Vi har hatt mye besøk, både av lokalbefolkning og turister fra inn- og utland. Vi er heldige som har mulighet til å by på fine dager på tunet i solskinn, men også gi opplevelser under tak når det regner og er kaldt.  Arrangementene “Åpne dører på museet”, St. Hans og Campingdag ble alle trivelige dager, til tross for dystre værmeldinger i forkant. 

Vi hadde også fire uker med gammeldagsunger i sommer. De fikk være med på mange aktiviteter på tunet: matlaging, klesvask, husvask, stelle med dyra, lære om skogsarbeiderlivet, spikking, lære å tenne bål, lære om seterlivet, slåttonn, ripsplukking og rett og slett få være barn i “gamle dager”. Den siste dagen for den siste gruppa ble avsluttet på Steinkjermartnan, hvor museet hadde eget område i jernbaneparken. 

Vi håper at mange også vil besøke oss på arrangementer i høst. Vi arrangerer “Høsttakkefest” den 11. september. Denne dagen vil vi ha fokus på mat. Her blir det smaksprøver, inspirasjon og aktiviteter for store og små. Vi feirer høsten og det naturen og åkeren kan gi oss!

I høstferien, fra 10.-14. oktober vil det også være åpent i hovedbygget, med aktiviteter for barna og utstilling. Hva med å ta med strikketøyet og tilbringe dagen hos oss i koselige omgivelser? 

Utover høsten vil det også bli flere ulike kveldsforedrag. Følg med på arrangementskalenderen!

Museumsdag for Lyngstad skole

Lyngstad skole på Inderøy har tradisjon for komme til Egge på museumsdag. Rundt 40 elever fra 1. til 7. trinn kom med buss til oss for spennende aktivteter. De eldste prøvde seg på Escape Room og pil- og bueskyting på Egge gård, mens de minste hadde aktiviteter på tunet og hilste på ponniene på Eggevammen. 

Senere ble det besøk på setra, vasking på vaskebrett, melkespannholding og spikking – for å nevne noe. 

Skolen skal legges ned nå i sommer, og elevene skal starte på nytt oppvekstsenter til høsten.

Vi sier takk for besøket og lykke til på ny skole!

Ivrige vaskere fra Inderøy