Prosjektet

Foto: Brakteat fra Dalemsfunnet

Prosjekteierne Nord- Trøndelag fylkeskommune, Steinkjer kommune og Stiklestad Nasjonale Kultursenter ved Egge Museum har i perioden 2012 – 2014 samarbeidet om å gjennomføre seminar, utstilling og publikasjon av funnet fra Dalem i Sparbu.

Prosjektet har som mål å gi publikum i Nord-Trøndelag en unik mulighet til å gjøre seg kjent med Dalemsfunnet, samt folkevandringstiden og dens kultur- og kunsthistorie.

Kulturhistorisk museum låner meget sjelden ut gjenstander av en slik status og verdi som Dalemsfunnet. Brakteatene og spenna, i tillegg til andre verdifulle gjenstander fra Dalem, er alt utstilt i KHM sitt skattkammer. Det å kunne få låne et slikt gjenstandsmateriale er en unik anledning til å vise den rike funnmengden vi faktisk har i Nord-Trøndelag. Vi har en mulighet til å la det Nord-Trønderske publikum få se gjenstander som ellers enten er utstilt i Oslo; eller kun er lagret i magasiner i Trondheim eller i hovedstaden.

Større kunnskap rundt Dalemsfunnet vil kunne gi publikum et nytt blikk og innsikt i arkeologiske funn fra en periode det ellers er nesten stille om. Det finnes en rekke funn fra Nord-Trøndelag fra romertid og folkevandringstid, men de er lite påaktet, vikingtiden får ofte den store oppmerksomheten. Men også eldre jernalder inneholder funnmateriale som viser til internasjonale kontakter med Romerriket, og de etterfølgende germanske rikene i Vest-Europa, samt også Svartehavsområdet.

Denne typen prosjekt vil plassere seg i selve kjerneområdet til virksomheten ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. SNK skal være den gode historiefortelleren som gjennom forskning forankra i et faglig godt miljø skaper liv til nye historier som blir formidlet og tilgjengeliggjort på ulikt vis.

Når det gjelder kjerneinnholdet i konseptet Høvdingsetet Egge legges det her stor vekt på kulturminnene i vår region og deres uttrykk for langvarig bosetting, befolkningsvekst og samfunnsorganisasjon. De klimatiske og geologiske forhold i Trøndelag skapte gunstige vilkår for menneskelig aktivitet. Økonomisk overskudd i jordbruket og handelssamkvem med langveisfarende ga muligheter for fast bosetting og befolkningsvekst. Dermed lå alt til rette for en maktkonsentrasjon, noe som tydelig kommer til uttrykk gjennom funnmaterialet i Dalemsgravene.

Museum på kjøpesenter?

Man kan på mange måter si at det er på tide at Dalemsfunnet blir vekket til live, studert og publisert, og at dette funnet blir en del av fagdebatten. For SNK Egge museum er det særlig viktig å bidra til å spre kunnskap om disse vakre gjenstandene og den bruk de kan ha hatt i vår region – for et bredest mulig publikum.

Valget av utstillingsarena falt på et kjøpesenter. For museer er dette uvanlig. For det å stille ut et såpass verdifullt arkeologisk materiale på en arena utenfor museene selv, har vi liten eller ingen erfaring å trekke veksler på. Gitt gjenstandenes særlige verdi kan dette være å betrakte som noe utfordrende, men i tråd med museets ønske om økt tilgjengelighet. Utstillingen på Amfi Steinkjer vil senke terskelen for å oppsøke et historisk materiale, eller oppsøke et museum, om man se det slik. Tilgjengeligheten vil bli svært stor til en åpen, selvbetjent og gratis utstilling – på en arena hvor svært mange mennesker ferdes i sin hverdag. AMFI Steinkjer har rundt 50 000 besøkende pr uke, og dette vil gi mange potensielle publikummere til utstillingen. Egge museum håper på å nå publikumsgrupper som vi kanskje sjelden ser på museum, i alle aldersgrupper, mennesker som er på gjennomreise eller de som har sin daglige handletur.

Dette blir en utstilling hvor gammelt arkeologisk materiale møter ny teknologi. Spill og opplevelsesteknologilinja ved Høyskolen i Nord- Trøndelag har bidratt med ulike formidlingsgrep som vil gi publikum flere innganger til historien. Det er blant annet utviklet en app som kan lastes ned i utstillingsrommet. I utstillingen skanner publikum ikoner, og får fordypende informasjon om gjenstander og historie. Når dette er lastet ned på den besøkendes smarttelefon kan det tas med hjem og lese når det måtte passe.

Organisering:

Prosjektansvarlig: Ingvild K. Johnsen i Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Prosjektleder er Ann Kristin Eidissen, leder ved SNK avdeling Egge. Ragnhild Kvalø fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Leif Røkke, leder i hovedutvalg oppvekst og kultur i Steinkjer kommune, Per Steinar Raaen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Prosjektgruppe: Lars Forseth ved Nord-Trøndelag fylkeskommune, Lars Stenvik ved NTNU Vitenskapsmuseet, Trygve Bragstad fra Trondheim næringsforening og Fortidsminneforeningen, Bodil Vekset ved Steinkjer Næringsselskap, Bjørnar Selleg ved Museet Midt, Namdalsmuseet, og Kolbein Dahle med utstillings- og sikkerhetskompetanse. Andre ressurspersoner eller ressursmiljø har blitt trukket inn etter behov.