Vil du være med som frivillig?

Bli med på dugnad og få gratis inngang hele helga under Barnas Vikingdager på Egge 12.-14. juli!

Vi trenger blide og positive folk som kan hjelpe til med vakthold på kveld og natt, bomvakter ved innkjøringene til festivalområdet, hjelp til billettsalget med mer. Har du lyst til å hjelpe til med aktivteter for publikum på selve markedsområdet trenger vi deg også, det er både lærerikt og givende.

På fleste av disse funksjonene trenger du ikke å ha på kostyme eller “være viking”, så dette passer for alle. Unntaket er hvis du ønsker å hjelpe til med aktiviteteter på området. Mangler du klær får du låne av oss.

Kryss av for hva du kan tenke med å bidra med, fyll inn kontaktinformasjon, så kontakter teamlederne deg ang. når du kan stille. Aldersgrense 18 år for å melde seg. Velkommen i vår glade dugnadsgjeng,- dette er moro!

Hva skal til for å få pass?
Tar du en nattevakt eller en kveldsvakt får du gratis pass for hele helga.
Tar du minimum to økter som bomvakt eller i andre funksjoner får du det samme.
En arbeidsdag med opprigg eller nedrigg gir også pass.
Andre løsninger blir vi enige om!

Følg denne linken for å finne registreringsskjema for frivillige: https://bit.ly/2mEOPOi

Velkommen i vår glade dugnadsgjeng!

Har du spørsmål? Send en mail til [email protected]