MÆRE 2021

I 2021 er det tusen år siden overfallet på Mære. Olav Haraldssons brutale oppgjør med norrøn religion og regional høvdingmakt i 1021, har blitt stående som et av merkeårene for kristningen av Norge og for etableringen av det norske riket. Samtidig ble drapet på den mektige Olve på Egge en sentral del av opptakten til slaget på Stiklestad.

Som en del av jubileumsprogrammet gar sju personer fra seks institusjoner i Trøndelag forsket på Mære som religiøst senter. Dette har resultert i boka MÆRE 2021, som blir lansert i november. Fram til da blir det gjennomført tre Mæreseminar i regi av Egge museum, der forfatterne presenterer samkebiter av boka. Disse seminarene foregår i Mære kirke eller i Ytterstu på Egge museum. Selve boklanseringen skjer i Steinkjer samfunnshus 9. november.

Du finner mer informasjon i vår arrangementskalender!