Høstens kveldsforedrag

I høst har vi igjen hatt kveldsforedrag på museet. De to foredragene som har blitt holdt har hatt henholdsvis hest og hesteutstyr, og draktskikk med fokus på hodeplagg, som tema. Den 21. november kl 19 er det klart for høstens siste foredrag der temaet blir landskap og landskapsblikk.
Foredragsholder er Geir Grønnesby, arkeolog fra Vitenskapsmuseet. Tittelen er: “Heilagr – Tre landskap i Beitstadfjorden i forhistorisk tid” Forholdet mellom mennesker og landskap endrer seg over tid. Ikke bare på grunn av at landskapet endret seg, men også fordi menneskets måter å forholde seg til landskapet endret seg.
Vi blir kjent med:
– gravrøysenes og ristningenes landskap i bronsealderen
– naustenes landskap i eldre jernalder (romertid og folkevandringstid)
– gårdenes og storhaugenes landskap i yngre jernalder (merovingertid og vikingtid).
Det unike funnet av naustet i Martenshagen blir ett av eksemplene denne kvelden.
(Inngang kr 150,- inkl kaffe og kake)