Sommer på Egge museum 1 (24)

Det er steng for tilbakesporing og kommentarer.