Onsdagsmøte – funnene i Tranaskogen

« Tilbake til kalender

NÅR:  1. okt 2014 @ 19:00 - 21:00
Hvor:  Fylkesmannsgården
Pris:   120,- inkl. kaffe og kake

I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde ved Trana i Steinkjer har en gruppe på fem arkeologer fra NTNU Vitenskapsmuseet undersøkt to felt i løpet av seks uker i mai – juni 2014.

Gårdsnavnet «Trana» er kjent fra skriftlige kilder tilbake til middelalderen, men er sannsynligvis mye eldre. I umiddelbar nærhet til årets utgravningsfelt var tidligere kjent mange gravminner.

Utgravingen avdekket mye spennende, og dateringene og funnene presenteres i Fylkesmannsgården denne kvelden. Her har vi mange kokegroper og sikre spor av et langhus. Du kan lese mer om dette her:

https://norark.no/undersokelse/utgravningen-pa-tranaskogen-i-gang-funn-av-treskipet-langhus

Arkeolog ved NTNU Vitenskapsmuseet, Dag- Øyvind Hanssen Engtrø var feltleder på Trana. Han forteller om hva som ble gjort av funn. Han har tok mastergrad i arkeologi i 2005, og har stort sett vært i felt siden da – hovedsakelig i Norge, men også i Irland, Hellas og Danmark. Fylkesarkeolog Lars Forseth setter Trana inn i en historisk kontekst ut fra landskap og andre funn i nærområdet.

Egge Museum