Mæreseminaret: “Det førkristne Mære”

« Tilbake til kalender

NÅR:  14. sep 2021 @ 18:00 - 19:30
Hvor:  Mære kirke
Pris:   120,- inkl. kaffe og lefse. Vipps eller kort.

I 2021 er det tusen år siden overfallet på Mære. Olav Haraldssons brutale oppgjør med norrøn religion og regional høvdingmakt i 1021, har blitt stående som et av merkeårene for kristningen av Norge, og for etableringen av det norske riket. Samtidig ble drapet på den mektige Olve på Egge en sentral del av opptakten til slaget på Stiklestad.

Som en del av jubileumsprogrammet har sju personer fra seks ulike institusjoner i Trøndelag forsket på Mære som religiøst senter. Dette har resultert i boka MÆRE 2021 som blir lansert i november. Fram til da blir det gjennomført fire Mæreseminar i regi av Egge museum, der forfatterne presenterer smakebiter fra boka.

 

Denne kvelden møter vi Geir Grønnesby og Merete Røskaft i Mære kirke. De har arbeidet med arkeologiske og skriftlige spor som fører oss forut for dagens middelalderkirke. Hvordan var Mæreshaugen før 2021? Har vi virkelig spor etter førkristne ritualer? Hva er et hov, og har det noen gang vært et hov på Mære?

Om kveldens foredragsholdere:

Geir Grønnesby er forsker ved NTNU Vitenskapsmuseet og tok doktorgrad på temaet overgangen mellom eldre og yngre jernalder i Trøndelag.

Merete Røskaft er seniorrådgiver ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap, med ansvar for formidling og publikasjoner. Hun er utdannet historiker, dr.art. med avhandlingen “Maktens landskap. Sentralgårder i Trøndelag ved overgangen fra vikingtid til kristen middelalder, ca. 800-1200”. Merete arbeider særlig med kristningen og endringer i lokale maktstrukturer ved overgangen fra vikingtid til kristen middelalder, med lokal- og regionalhistorie og medisinhistorie.

Egge Museum