Kveldsforedrag: Heilagr – Tre landskap i Beitstadfjorden i forhistorisk tid

« Tilbake til kalender

NÅR:  21. nov 2022 @ 19:00 - 21:00
Hvor:  Egge museum
Pris:   150
Velkommen til kveldsforedrag med Geir Grønnesby, arkeolog ved NTNU Vitenskapsmuseet
Forholdet mellom mennesker og landskap endrer seg over tid. Ikke bare på grunn av at landskapet endret seg, men også fordi menneskets måter å forholde seg til landskapet endret seg.
Vi blir kjent med:
– gravrøysenes og ristningenes landskap i bronsealderen
– naustenes landskap i eldre jernalder (romertid og folkevandringstid)
– gårdenes og storhaugenes landskap i yngre jernalder (merovingertid og vikingtid).
Velkommen til en spennende kveld med innblikk i landskapets betydning for mennesker i Steinkjerområdet!
Foto: fra naustet i Martenshagen mot byen (fotograf Åge Hojem)
Inngang: 150 kr inkl. kaffe og kake. 120,- for museumsvenn.
Foredraget foregår i Ytterstu/kaféen i hovedbygget på museet.
Egge Museum