Kulturforedraget: Utvandringen fra Trøndelag, med vekt på Inn-Trøndelag

« Tilbake til kalender

NÅR:  24. feb 2016 @ 19:00 - 21:00
Hvor:  Fylkesmannsgården
Pris:   120,- inkl. kaffe og kake

New Brunswick Namsos 1870

Foto: Emigrantskipet New Brunswick på havna i Namsos i 1870

 

Velkommen til et interessant foredrag med verdalingen Jostein Molde.

Molde er frilans historiker og arbeider med å skrive bok om utvandringen fra Trøndelag i årene 1837-1930. Han har siden 70-tallet samlet inn mye stoff om de ca. 80.000 trønderne som søkte ei ny tilværelse i Amerika, fra først på 1800-tallet og fremover. Molde har dermed bidratt til at man i dag har en veldig god oversikt over skjebnen til veldig, veldig mange av de som valgte å forlate gamlelandet for å søke lykken på den andre siden av dammen.

Foredraget vil innlede med å si noe om norsk utvandring, for så å pense over til trøndersk utvandring i det hele og dernest snakke mest om utvandringen fra Innherred. Han vil fokusere på enkeltpersoner som har hatt betydning for utvandringen og for bosettingen i Amerika, men vil også ta med noe om trøndere som soldater og om de som kom tilbake.

Egge Museum