Historisk vandring på Dalem i Sparbu

« Tilbake til kalender

NÅR:  19. okt 2014 @ 12:00 - 13:30
Hvor:  Dalem, Sparbu. Parkering og oppstart ved Heistad grendehus.
Pris:   Gratis

Bli med arkeolog Bodil Østerås på en historisk vandring på Dalem i Sparbu, og lær mer om det spektakulære Dalemsfunnet.

Dalem består i dag av to nabogårder som ligger i Sparbu, Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag. På disse gårdene ble det sist på 1800-tallet undersøkt to gravhauger med interessante funn fra perioden 250 – 570 e. Kr. Funnene, som er blant de mest praktfulle i norsk folkevandringstid, ble tatt vare på, men haugene er nå borte.

Nedre Dalem

I 1868 ble det gravd fram ei kvinnegrav fra folkevandringstid (400 – 570 e. Kr.) på gården Nedre Dalem i Sparbu. Trolig var det grunneieren, Arnt Dahlum, som sto for undersøkelsene. I en stor gravhaug like ved uthusa lå et gravkammer bygd opp av steinheller, 3,1 m langt, 78 cm brett og 90 cm høgt. Et lag med never hadde ligget som et beskyttende lag over liket og gravgavene. Oldsakene lå både i og utenfor gravkammeret, og det kan se ut som om det har vært en eldre mannsgrav i haugen før hellegrava med kvinna i ble anlagt. Gravgavene ble sendt til Oldsaksamlingen i Kristiania og er i dag å finne ved Kulturhistorisk museum i Oslo.

Øvre Dalem

Tre år etter, i 1871, foretok museumsbestyrer Karl Rygh fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim, en utgraving på nabogården Øvre Dalem. Denne haugen var 3 m høy og 18 m i diameter. I haugen var det ikke mindre enn fire begravelser, to i den ytterste delen av haugen og to innenfor en kjerne som var tydelig avgrensa med en steinmur. Primærgrava i sentrum av gravhaugen besto av et oppmura steinkammer som var 3,5 m langt, 80 cm brett og hele 1,25 cm høyt. Her var en mannsperson gravlagt. Over kammeret var innholdet skjult med sju dekkheller. Gravgavene oppbevares i dag ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. Godbiten i funnet er Dalemspenna, ei forgylt draktspenne i sølv – hele 24 cm høy! Gjenstandene fra funnet er oppbevart ved Vitenskapsmuseet i Trondheim og Kulturhistorisk museum i Oslo.

Logo Dalem

Benytt også sjansen til å besøke utstillingen SKATTEN FRA DALEM på AMFI Steinkjer 18. oktober- 31. desember 2014. Nå skal et utvalg av funnet for første gang opp og fram og hjem – og dit folk ferdes. Det skal bli «folkevandring til folkevandringstid»! Vi har lagt opp utstillingstekster og informasjonsmateriell på et grunnleggende nivå, alle vil ha utbytte av formidlingen.

Utstillingen er utviklet i samarbeid med spill- og opplevelsesteknologilinja ved Høgskolen i Nord- Trøndelag, så her er interessante og nye virkemidler tatt i bruk. For deg som har en smarttelefon kan den brukes i selve utstillingen for å finne mer informasjon om gjenstandene og folkevandringstida.

Egge Museum