Utstillingsåpning med kulturforedrag: «Ugraset skal vekk! Jordbrukspolitikk og ideologi under 2. verdenskrig»

« Tilbake til kalender

NÅR:  17. jun 2015 @ 18:00
Hvor:  Utstillingshallen på friluftsmuseet
Pris:   120,- inkl. kaffe og kake

I 2015 ble Egge museum gjort kjent med at det ved Mære Landbruksskole lå en større samling store plakater. Ved en gjennomgang kunne vi konstatere at dette representerte fire, kanskje fem, ulike utstillinger, der jordbruket naturlig nok var gjennomgangstema. Det skulle vise seg at alle plakatene er produsert i perioden 1941-44. Plakatene har blitt utgangspunktet for ei utstilling om norsk jordbrukspolitikk under 2. verdenskrig.

Årene 1940-45 var en vanskelig tid for de aller fleste i Norge. For den som drev jorda var matforsyningen sikret, men rasjoneringen førte til streng kontroll av jordbruket. Det var lite tilgang på kunstgjødsel og kraftfôr i det okkuperte Norge, de fleste bønder måtte ta et skritt tilbake. Sjølberging innenfor primærnæringa var viktig for å skaffe mat til et folk rammet av krig. Jordbruket måtte effektiviseres og ugresset fjernes. Også ved Mære landbruksskole merket man at Norge var i krig.

Utstillingen tar også for seg de to Arbeidstjenesteleirene som under 2.vk var lokalisert på Sparbu og på Mære. Dette materiale har vært lite omtalt og har ikke tidligere har vært vist i utstilling. Arbeidstjeneste var samfunnstjeneste og moraloppbygging satt i system. Tanken om en samfunnstjeneste der ungdom skulle tjene landet i form av arbeid på veier og innenfor primærnæringa, sto sentralt i flere høyreorienterte bevegelser i Europa på 1920-og 1930-tallet. Flere liknende tiltak ble organisert av Nasjonal Samling.

Etter at de regulære krigshandlingene hadde opphørt i landet sommeren 1940, organiserte Administrasjonsrådet en frivillig norsk arbeidstjeneste hvor målet var å skaffe arbeidskraft innen særlig skogsdrift og annet anleggsarbeid, og samtidig holde moral og arbeidslyst oppe blant de unge menn. Den ordinære militære verneplikten opphørte ved okkupasjonen, og ble på mange måter erstattet ved Arbeidstjenesten. Denne ble gjort obligatorisk fra våren 1941. Trolig fullførte rundt 40 600 personer arbeidstjeneste fra mai 1941 til mai 1945.

 Den nye utstillinga ved Egge museum bygger på store deler av det gamle utstillingsmaterialet fra 2.vk, et stykke jordbrukshistorie som nå blir løftet fram etter 70 år på lager. Utstillingen «Ugresset skal vekk!» er en del av Egge museums program for 70-årsjubileet etter 2.vk, og markeringen av de 75 år som har gått siden krigen brøt ut i Norge.

 

Faglig ansvarlig ved Egge museum, Bodil Østerås, leder oss gjennom utstillingen med foredraget “Jordbrukspolitikk og ideologi under 2. verdenskrig”

Servering av kaffe og kake.

Utstillingen vil bli stående ut sesongen 2015.

 

Egge Museum