Lyra fra Nord – “Hvorfor havet ble salt”

« Tilbake til kalender

NÅR:  8. jul 2017 @ 12:00 - 12:30
Hvor:  Brufoten på markedet
Pris:  

Opplev de flotte musikerne og fortellerne John Vedde, Tone Holte og Rolf Agaton. Sammen er de «Lyra fra Nord», tre stemmer og to lyrer. De vil under festivalen være våre markedsmusikere, og i tillegg holde to fortellerstunder hver dag.

Vikingenes myter, synet på omverdenen og ikke minst stemninger i tiden, er tolket inn i både tekst og melodier. Musikken er knyttet opp mot musikkvitenskapelige ideer om vikingtidens musikk .

Lyrene deres er kopier av en lyre funnet i en skipsgrav i «Sutton Hoo», England ( år 630 e.Kr. ) og  en lyre fra et norsk funn på gården Kravik i Numedal  fra 1300-tallet.

Vikingfestivalen på Egge 2017