Kulturforedraget: Skogskolen i Steinkjer

« Tilbake til kalender

NÅR:  19. apr 2016 @ 19:00 - 21:00
Hvor:  Fylkesmannsgården
Pris:   120,- inkl. kaffe og kake.

Statens Skogskole i Steinkjer

Trøndelag har til alle tider vært avhengig av produkter og inntekter fra jordbruk og skogbruk. Skogressursene ble på 1800 tallet og tidligere vurdert som ubegrensete og fagkunnskap om skogen og bærekraftig forvaltning manglet. Derfor ble Norges første skogskole opprettet på Kongsberg i 1875. For å dekke behovet for fagkunnskap i Trøndelag og Nord-Norge, ble Statens Skogskole, Steinkjer opprettet i 1880 og første kurs startet 14. oktober samme år.

Skogskolen og elevene der,«skogstutan» fikk stor betydning for Steinkjer som by og for skogbruket i Midt-Norge og ellers i landet. Skogskolen oppdaterte læreplaner og metoder i takt med forskning og utvikling og hadde  god kombinasjon av teori og praksis. «Praksji´n» ga kontakt med det utøvende skogbruket og gode opplevelser.

Foredrag og glimt fra utdanninga blir ved tidligere lærer ved Skogskolen, Asbjørn Kjellsen sammen med Pål Malmo, Steinkjer kommuneskoger og Anders Børstad, Værdalsbruket.

Alle er velkommen!

Egge Museum