Kulturforedraget: Britiske gjenstander fra nordtrønderske vikingtidsgraver.

« Tilbake til kalender

NÅR:  10. mar 2015 @ 19:00 - 21:00
Hvor:  Fylkesmannsgården
Pris:   120,- inkl. kaffe og kake. Kun kontant salg.

Aina Margrethe Heen Pettersen jobber som arkeolog ved NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. Pettersen har erfaring fra flere år med arkeologisk arbeid i England. De siste årene har hun jobbet mye med irske og engelske funn i vikingtidsgraver i Trøndelag. Dette var også temaet for mastergradsavhandlingen hennes fra 2013.

I diskusjonen omkring kulturminnenes tilhørighet har det vært fokus på arkeologiske funn fra Trøndelag som er oppbevart utenfor fylket, både andre steder i Norge og i utenlandske museer. Dette foredraget vil se på temaet fra den andre siden, ved å presentere en hel rekke britiske gjenstander som er funnet i nordtrønderske vikingtidsgraver. Dette materialet rommer relikvieskrin, sverd, drikkehorn og mye annet. Gjenspeiler funnene røvergods, handel eller andre former for kontakt? Dette er gjenstander som er funnet og oppbevart i Trøndelag, men som helt klart har kommet fra andre land.

Innlegget vil være et rent fagforedrag omkring fremmede gjenstander Trønderske vikingtidsgraver og er ikke et bidrag til den pågående tilbakeførings – debatten i Nord-Trøndelag.

 

 

Egge Museum