Foredrag: “Ulike gravtradisjoner i vikingtid”

« Tilbake til kalender

NÅR:  10. jul 2015 @ 18:00
Hvor:  Stabburet
Pris:  

Arkeolog Ellen Grav Ellingsen holder foredraget “Ulike gravtradsjoner i vikingtid. Kan endring i gravskikk reflektere tro og endring i tro?”

Ellen Grav Ellingsen er Seniorkonsulent ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Institutt for historiske studier, NTNU Vitenskapsmuseet. Hennes hovedfagsoppgave i arkeologi fra 2003 har tittelen «Trekantede og stjerneformede anlegg i Trøndelag- en studie av symbolikk og funksjon».

 

Vikingfestivalen på Egge 2015