Foredrag: Arkeologiske funn fra vikingtidens langferder

« Tilbake til kalender

NÅR:  8. jul 2017 @ 12:15 - 13:00
Hvor:  Stabburet
Pris:  

Aina Margrethe Heen Pettersen er stipendiat ved NTNU Institutt for Historisk studier, Trondheim. I PhD prosjektet forsker hun på betydningen av irske og engelske gjenstander som ble fraktet til Norge i vikingtiden. Dette materialet rommer relikvieskrin, sverd, drikkehorn, metallbeslag, bronsekar og mye annet.

I foredraget vil Heen Pettersen presentere en hel rekke britiske gjenstander som er funnet i trønderske vikingtidsgraver, og diskutere hvordan dette materialet ble innlemmet og brukt i Norrøne samfunn. Gjenspeiler funnene røvergods, handel eller andre former for kontakt?

Vikingfestivalen på Egge 2017