Regler for markedsfolk

Åpningstider på festivalområdet:

Fredag 7. juli:     11.00 – 19.00

Lørdag 8. juli:      11.00 – 19.00

Søndag 9 .juli:      11.00 – 18.00

Vi gjør oppmerksom på at det går turstier gjennom festivalområdet, og at det både før og etter åpningstid vil være ferdsel av folk i nærheten av teltene. Det vil være kveldsprogram for publikum med pub i låven fredag kveld og fest ute på tunet lørdag kveld etter markedets stengetid.

Alle registrerte vikinger og vikinggrupper har fri tilgang til vikingmarkedet for å leve eller bo der under forutsetning at følgende regler etterfølges.

Kle deg som viking, og hold alt utstyr som ikke er vikingstil skjult for publikum.

Trenger du råd og tips om dette, ta kontakt med arrangørene.

Festivalledelsen forbeholder seg retten til å godkjenne markedsdeltakernes vareutvalg.

Registrering:          Alle som ønsker å delta skal registreres via linken her/ dette påmeldingsskjemaet: https://bit.ly/2iGZzeH

Deadline for påmelding er 15. juni. Alle får svar innen 20. juni på om de får plass eller ikke. Ved registrering/påmelding gjelder ikke først til mølla-prinsippet. Vi forbeholder oss retten til å avgjøre hvem som får plass eller ikke ut fra vår profil, og ønsket om et variert og faglig sterkt innhold. Ved ankomst, ta kontakt med informasjonen i låven på festivalområdet for å få anvist plass! Ingen vikinger kan overnatte/delta på markedet med mindre de er forhåndspåmeldt og godkjent.

Overnatting:       Avtales ved forhåndsregistrering. Har du eget vikingtelt eller bod: Settes opp på anvist plass på tunet på festivalområde. Moderne telt eller Campingvogn /bil: Settes opp på anvist område ved utstillingshallen/nede ved friluftsmuseet på Egge. Vi gjør oppmerksom på at det som nevnt vil bli musikk og pub i låven på Egge gård etter at markedet stenger både fredag og lørdag kveld, så dette kan medføre feststemt støy. Vurder alternativ soveplass dersom du har problemer med dette.

Biler:           Det er kun tillatt å parkere på parkeringsplassen nede ved utstillingshallen. Dette gjelder også tilhengere. Biler kan kjøres inn på området for av- og pålasting, men alle biler må være ute av området minimum en time før og etter åpningstid på markedet. Etter klokka 21.00 og før klokka 07.00 får ingen biler kjøre inn på området. Ingen biler får kjøre inn på området når marken er våt og risikoen for skade på naturen er åpenbar.

Avfall:       Avfall fra markedsdeltakerne skal kastes i containere ved toalett, ikke i avfallsdunker på festivalområdet.

Alkohol og andre rusmidler:      Vil man nyte alkohol, ber vi om at dette gjøres på en respektabel måte. All alkohol må kjøpes på festivalområdet ellers kan festivalen miste sin skjenkebevilling. All annen bruk av rusmidler er ikke akseptert.

Røyking:     Det er totalt røykeforbud i samtlige av Vikingfestivalens hus og telt. Må du røyke, finn en diskret plass. Kast ikke sneiper i området.

Ild og lys:   Ingen ild/ildsted, lys eller lykt får forlates uten oppsikt! Om ild skal holdes ved liv over natten må du sette ut ildvakt. Ingen ildsteder får anlegges uten godkjenning av festivalens personell. Ta hensyn til vinden og naboen før du tenner ild.

Brannberedskap:   Alle telt må ha med eget brannslukningsapparat. Ved branntilløp skal arrangøren varsles.

Vakthold:     Arrangøren sørger for at det til enhver tid er patruljerende nattevakter på festivalområdet, men står ikke ansvarlig ved evt. tyveri eller hærverk.

Førstehjelp:     Førstehjelpsutstyr finner du i informasjonen og hos Røde Kors, som har egen bod på området i markedets åpningstid. Ved alvorlige hendelser som f.eks. personskader skal arrangøren varsles!

Toaletter:     Bruk urinaler og toaletter! For alles trivsel – gjør rent etter deg.

Ved:   Ved hentes på anvist plass. Sørg for å holde veden tørr så vi ikke får store problemer med røyken.

Matservering:     Frokost serveres gratis til markedsdeltagerne i låven mellom kl. 09.30 og 10.30. Det er ikke tillatt å smøre matpakker til resten av dagen her. Gi beskjed ved påmelding til festivalen tar til om du har matallergier. Vi kommer tilbake med mer informasjon om evt. fellesmåltid lørdag kveld.

Festivalpass:       Alle registrerte vikinger får festivalpass. Passet gir gratis inngang på festivalområdet, familieteateret Silkeskjegg, og du får være med på vandringer og foredrag. Du har også adgang til pub i låven fredag og lørdag kveld så fremt det er ledig plasser, men må her vike for de betalende. Mer info om program kommer på våre hjemmesider etter hvert.

Dusjing:       Det er muligheter for dusjing i garderobene til Egge IL ved Egge barneskole. (ca. 1 km å gå) Hvis du ikke vet hvor dette er, kontakt festivalkontoret. Dusjtider: Fredag: 08.00 og 10.00 og 19.00- 20.30. Lørdag: 08.00 og 10.00 og 18.30- 19.30. Søndag: 08.00 og 10.00 og 18.00- 19.30. Ved behov for dusjing utenfor disse tidene, kontakt festivalkontoret for lån av nøkkel. Vi ser likevel at du holder deg til oppsatte tider.

 

Forhåndsinformasjon, program og påmelding:

Maiken Lien Jørgensen, tlf. 915 69 545, [email protected]

Med forbehold om endringer!