Familieteateret Silkeskjegg

Steinkjer teaterverksted setter opp det livlige og fengende familieteateret Silkeskjegg for ellevte gang under årets festival. Årets manus bygger på tidligere års historier, men kan fint stå for seg selv også for de som er nye Silkeskjegg- venner. Hovedrollene fylles i år av Ola Fjellvikås som Silkeskjegg, Heidi Melgård Sørlie som Trollaug og Jonas Skjeflo som Trym. I år har Mildri Ryan regien for første gang!

Forestillinger:

Fredag 7. juli kl. 17 Premiere

Lørdag 8. juli kl. 13 og 17

Søndag 9. juli kl. 16

Synopsis «Silkeskjegg og venner»

Silkeskjegg er en skald og eventyrer. Han er glad i folk og vil helst tro godt om alle. Hans opphav er fra øst, nærmere bestemt Gardarike, men reiste derfra i 15 årsalderen. Egentlig har han ingen fast bopel, men et sted er hans hjerte nært. Det er Egge og i området rundt der. Hans tilknytning til Egge skyldes den fyrrige naturkvinnen Trollaug som bor i Trollpakkskogen ved Egge. Hun tar ansvar for barna som blir satt ut dit fordi ingen vil ha dem. Trollaug er som en mor for dem.

Vi er i 950 tallet og på Egge er sjølfolket reist for å besøke slektninger og barna er hjemme alene. Et av barna er Åsa og hun har et spesielt godt forhold til Trollaug, Silkeskjegg og Trollpakket. Hun har også spesielle evner. Hun drømmer sant og ser både fortid og framtid. Hennes venn fra tidlig barnsben av, er Finn fra Bakken; husmannsplassen under Egge. Han har hjulpet Åsa med å huske drømmene og han og hans søsken er arbeidere på gården Egge.

Nå er både Silkeskjegg og Finn i Irland. De har vært borte lenge og alle som har tilknytning til Egge og Silkeskjegg savner dem og venter.

Silkeskjegg kommer til Egge, men ikke alene. Han har stiftet nye bekjentskap og ønsker egentlig bare å reise videre nordover; selv om han savner Trollaug. Han sliter med sin tilhørighet til både hjemsted, røtter og ikke minst kjærligheten. 

Mye skjer på Egge i kjølvannet av Silkeskjeggs tilbakekomst. Og mye har skjedd i Irland. Lite har skjedd på Egge i Silkeskjeggs fravær. Nei; vent nå litt! En har gjort seg gjeldende overfor Åsas storesøster Hild og Trollaug. Det er naboen Trym fra Bjørnstad.

Kom på Egge så får du alle svar!

Produksjonsteam Silkeskjegg 2017:

Manus og koreografi: Ingri Angell-Petersen Grønnesby, regi: Mildri Ryan, komponist: Bjørn Diesen, musikkansvarlig: Bjørn Arne Toldnes, lyd: Terje Watterud, prosjektleder: Kari Anne Simonsen, inspisient: Margrethe Nandrup Pettersen, og mer enn 60 frivillige foreldre og andre interesserte.

Billetter:

https://vikingfestivalen.hoopla.no/sales