Kulturminnedagene 2018

Årets Kulturminnedager går av stabelen 8.-16. september, og temaet er  Typisk norsk – ikke bare norsk. Tematikken vil være med på å sette søkelyset på hva som definerer den norske kulturarven. Hva er norsk og hvordan har lokalsamfunnet påvirket og blitt påvirket i møte med verden, mellom folk og andre kulturer?

Vi på Egge museum har ikke mindre enn tre arrangementer klare til Kulturminnedagene i september. I tillegg markerer historielagene i Steinkjer Armfeldtjubileet med vardetenning under Kulturminnedagene. Dette foregår lørdag 8. september kl. 19.00 på følgende steder: Ogndalen: Kjøraasvåttån. Kvam: Ol Østre. Sparbu: Våttåhaugen på Solberg. Egge: Snevehaugen. Forr: Gusthaugen. Dette er åpne arrangement som alle gjerne må stikke innom.

Museets arrangementer:

Lørdag 8. september kl. 14.00 – 17.00: Miniseminar – Så sang de den døde ut

Kulturforedrag ved kommuneantikvar Robert Øfsti og sogneprest Arne Groven: først i utstillinga Så sang de den døde ut i Talestu på Egge museum, videre i Egge kirke. Musikk ved Jorid Vorum. Les mer om dette arrangementet her: LES MER

Torsdag 11. september kl. 19.00 – 20.30: Kulturforedrag – Et bløtt nordisk felleskap – bergkunst og båtteknologi gjennom 4000 år.

Omvisning og foredrag ved arkeolog Helle Vangen Stuedal, SNK Stjørdal museum Værnes.

Å ta seg trygt fram på elver, fjord og sjø har alltid vært en betingelse for liv i våre landskap. Når mye ferdsel har foregått med båt har også teknologien selv spredt seg over store avstander. Bergkunsten i Beitstaden inneholder et stort mangfold av båtfigurer. På Bardal er rundt 70 båter hugget inn i berget. Mange av disse vil vi lokke fram fra høstmørket med kunstig lys. Hvordan kan viten om båter i forhistorisk tid hjelpe oss med å tolke helleristningene? Hva kan båtmotivet ha betydd for dem som lagde bergkunsten? Les mer om dette arrangementet her: LES MER

Torsdag 13. september kl. 19.00 – 20.30: Kulturforedrag – Norsk, men ikke bare norsk – maskene i Mære kyrkje

Foredrag ved arkeolog Helle Vangen Stuedal, SNK Stjørdal museum Værnes.

I 800 år har nitten par øyne stirret ned på kirkegjengere i Mære. De tilhører maskene som er skåret ut i stikkbjelkene i kirkas takkonstruksjon. Hvorfor er de der? Hva skulle de fortelle? Og hvor kom inspirasjonen til å lage disse maskene fra? Les mer om dette arrangementet her: LES MER

Kulturminnedagene markeres også ved de andre avdelingene i Stiklestad Nasjonale Kultursenter as. Her ser du hele programmet: LES MER