Vikingfestivalen på Egge 2019

Egge museum endrer helg for gjennomføring av Vikingfestivalen på Egge å unngå arrangementskollisjoner.

Arrangementssommeren i distriktet vårt er tett og intens. Det skal godt gjøres å finne en «ledig helg» der ikke annet arrangeres, men for Vikingfestivalen gjør vi nå et forsøk. De siste årene har gjennomføringen av Vikingfestivalen på Egge blant annet kollidert med Storsjøcup i Østersund, der svært mange barnefamilier fra Steinkjer deltar.

For vår del handler det ikke bare om det som foregår lokalt, men også årshjulet til andre viking- og middelaldermarked rundt om i Skandinavia. Vi må sikre oss gode formidlere og markedsfolk til Egge. Her vil vi alltid kollidere med andre arrangementer, men vi satser på at vi er så attraktive som markedsplass og formidlingsarena at mange fortsatt ønsker å komme til oss.

Vi har derfor bestemt å flytte Vikingfestivalen på Egge til helga i uke 28. Det vil si at neste festival arrangeres 12.-14. juli 2019.

Vi er allerede i gang med planleggingen!