Bli med i «våpenalliansen»!

Hjelp Egge museum med å finansiere kopier av våpnene fra Trond Hakas grav til Vikingfestivalen på Egge.

Høvdinger i Steinkjers næringsliv, Steinkjer kommune og privatpersoner samler seg om å få reist Egge-høvdingen Trond Haka opp av jorda.

 

Historien ligger i tykke lag i kulturlandskapet på Innherred. Egge museum er i ferd med å fullføre sin utviklingsplan for veien fram mot 2030. I denne vil den enorme tettheten av kulturminner i regionen være et viktig satsingsområde.  Under Vikingfestivalen 2017 ønsker vi derfor å rette søkelys mot nettopp disse sporene fra fortiden og de mange historiene de kan fortelle. 

I denne satsningen vil et spesielt kulturminne bli viet ekstra mye oppmerksomhet: haug nr. 19 på Eggevammen, bedre kjent som graven til den første kjente Eggehøvdingen Trond Haka. Graven er fra slutten av 900-tallet og er dermed den yngste vikinggraven i Trøndelag, så her holdt de lenge på gamle gravskikker. Haugen har nasjonal betydning gjennom de unike gjenstandene som ble funnet i den, blant annet det nydelige sølvornamenterte Eggesverdet. (bilde)

I år vil de besøkende på Vikingfestivalen få et unikt møte med prydgjenstandene Trond Haka tok med seg i graven. Funnene fra haug 19 befinner seg ikke i på Egge, de er utstilt ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. Man har per i dag ikke lokaler til å føre dem hjem igjen, men Egge museum har lenge hatt et ønske om å få laget gode kopier. Vi er derfor svært glade for at representanter fra næringslivet i Steinkjer og Steinkjer kommune har stilt seg bak dette initiativet. Til nå har «våpenalliansen» som til nå består av Sparebank1 SMN, Trønder-avisa, Byggmakker, NTE og Steinkjer kommune reist hele 50 000 kroner! Skal vi få laget hele våpensettet, det vil si sverd, spyd, skjold, piler, bue øks og kniv, behøver vi imidlertid 110 000. Vi håper derfor på en storslått kronerulling frem mot sommeren.

Målet er at Trond Haka skal stige fram fra graven under Vikingfestivalen på Egge 7.-9. juli og stolt vise fram sine blanke våpen slik de en gang var. Han vil komme ridende inn på festivalområdet under åpningen av festivalen. Egge museum vil også sette sammen en fortellerstund som vil gå hver dag under festivalen, der våpnene vil bli vist fram ved Trond Hakas grav. Gjenstandene vil bli utstilt på festivalområdet utenom dette. De vil også få en sentral og permanent plassering på Egge museum når museet får egnede lokaler. Alle bedrifter og privatpersoner som bidrar vil få en takk ved stedet der gjenstandene blir utstilt.

Vil du bli med som bidragsyter til dette våpensettet?

Sett inn ønsket beløp på konto nr. 4410 06 41388.

NB: Merk betalingen med navn/firma, og epostadresse! Minimum 200,- for private og 1000,- for bedrifter.

Alle som bidrar får invitasjon til en spesiell visning av våpensettet i forkant av Vikingfestivalen, og vil bli nevnt som bidragsyter der våpensettet skal utstilles. Det vil komme en oppdatering i Steinkjer-avisa hver fredag utover som oppsummerer givere og hvor mye som har kommet inn.

Gjenstandene lages av Ørjan Engedal fra Hyllestad i Sogn og Fjordane. Han har doktorgrad i arkeologi fra Universitetet i Bergen, og er i dag selvstendig næringsdrivende. Han driver som fagkonsulent i plansaker i foretaket Rådgjevande Arkeologar, og som produsent av museumskopier i foretaket Arkeoreplika.